Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 14./15.12.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 14.12.2022. godine.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog kantona na COVID-19, testirana 10983 osobe, od kojih je 5753 pozitivno  (5587 osoba je izliječeno, 162 osobe  preminule), a aktivne su četiri osobe.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 14.12.2022.godine izvršeno je testiranje na COVID-19 kod 11 osoba. Prema rezultatima testiranja nije bilo pozitivnih osoba na COVID-19.

 

Kanton 10

Dana 14.12.2022.godine, izvršeno je testiranje na COVID-19 kod pet osoba. Prema rezultatima  testiranja nije bilo pozitivnih osoba na COVID- 19.

 

POPLAVE

 

Agencija za vodno područje rijeke Save

 

Od Agencije za vodno područje rijeke Save dostavljeno je Obaviještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period: 16.12 – 19.12.2022. godine.

U naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području:

– Slivova rijeke Une i Sane, Korane i Gline, i

-Sliva rijeke Vrbas i sliva Fojničke rijeke.

Ovo Obavještenje odnosi se na područje općina u Unsko-Sanskom kantonu, te općina Jajce i Fojnica.

 

Unsko-sanski kanton

Vodostaji svih rijeka na području Kantona nalaze se u stanju opadanja.

U protekla 24 sata Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je dvije intervencije na ispumpavanju vode i čišćenje kolovoza od zemlje u mjestu Pokoj. Također imala je imala je tri intervencije na ispumpavanju vode iz objekata  u gradu Bosanska Krupa, te jednu u općini Bosanski Petrovac.

Od strane Općinske službe civilne zaštite općine Sanski Most u jutarnjim satima zaprimljena je informacija da nema objekata pod vodom i da se voda povukla sa ugroženih područja.

Od dana 14.12.2022. godine, volonteri Crvenog križa USK izašli su na teren sa isušivačima vlage za potrebe građana na području grada Bihaća. Crveni križ nastavit će i u narednim danima sa aktivnostima, u zavisnosti od potreba građana.

Uslijed poplava na području Unsko-sanskog kantona uvodi se pojačan epidemiološki nadzor svih područja zahvaćenih poplavama.

 

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Timovi Federalne uprave civilne zaštite i dalje ostaju u pripravnosti na području Unsko-sanskog kantona, gradu Bihaću i općinama koje su pogođene poplavama.

 

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une 100 cm, (kritična tačka je 100 cm), dok je juče u isto vrijeme iznosio 112 cm. Padavine: 0,7 l/m2

Općina Sanski Most.  Vodostaj rijeke Sane iznosi 193 cm, (kritična tačka je 380 cm), dok je juče u isto vrijeme iznosio 213 cm. Padavine: 1 l/m2

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona  je normalan.

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 198,13 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za 7 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 9,00 m3/s.

 

Zapadnohercegovački kanton

Rijeka Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj 252 cm jutros u 08:00 sati (280 cm redovna obrana od poplave) sa trendom od 0 cm.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Vodostaji  rijeka

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA¸POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:30 sati  87 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati     563 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati     – 41 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati     256 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati 194 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati  86 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati     234 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati     132 cm 130 cm

 

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………           644 (pripremno stanje), jučer 641,

Bosanski Šamac………………………………           476 (normalno stanje), jučer 476,

Orašje…………………………………………..           685 (normalno stanje), jučer 685.

 

Kanton 10

Vodostaji rijeka i potoka na području Kantona 10 su povišeni, nema dojava o izlijevanju i materijalnoj šteti.

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada B.Krupa imala je intervenciju na gašenju požara kontejnera sa smećem.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervencije na gašenju požara dimnjaka na pogonu Haljinići RMU „Kakanj“. Požar je ugašen i nije bilo materijalne štete.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 21:20 do 22:10 sati, gdje je gorio otpad u Južnom logoru.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasci TVJ Travnik imali su intervenciju na lokalitetu Višnjevo, gdje je gorjela kotlovnica i garaža. Požar je ugašen.

Općina Vitez. Vatrogasci DVD Vitez imali su intervenciju na području grada, gdje je gorio otpad u kontejneru. Požar je ugašen.

 

Tuzlanski kanton

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik je imala intervenciju na gašenju požara na pomoćnim objektima (garaža i štala) na području MZ Cage. Požar je lokaliziran i ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su pet intervencija, od čega jednu veću.

Dojava o većoj intervenciji je zaprimljena u 17:06 sati. U ulici Nadosjek br. 103 (općina Ilidža) je gorio krov kuće, u akciji gašenja je učestvovalo 10 vatrogasaca sa tri vozila. Požar je u potpunosti likvidiran u 21:56 sati, nije bilo ljudskih žrtava dok je pričinjena veća materijalna šteta.

Manje intervencije bile su i to: dvije na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru; jedna tehnička (sapiranje platforme na Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“), te jedno obezbjeđenje javnog skupa.

 

Tehničke intervencije

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški je imala intervenciju na izvlačenju vozila koje je zapelo uz ogradu i ivičnjak kod prodajnog centra „Namex“ u vremenu od 15:40 do    16:00 sati. U intervenciji sudjelovala 2 vatrogasca s jednim vozilom.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije i to:

  • od 18:15 do 18:55 sati, intervencija nakon prometne nezgode u Žitomisliću,
  • od 19:56 do 20:15 sati, na izvlačenju automobila iz blata na Bijelom Brijegu, te
  • od 21:10 do 21:30 sati, na otvaranju stana u ul. Akademika Ivana Zovke.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine, je zbog povećanih padavina, tokom noći vršila obilaženje rijeka i nasipa.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju od 08:15 do 9:30 sati na dopremanju vode na branu.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 14.12.2022. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje i Lukavac dok je na lokalitetu Živinice odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka. Na lokalitetu Mobilna: Srebrenik nije bilo moguće ocijeniti kvalitet zraka.

 

OŠTEĆENJE VODOVODNE I ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać.  Zbog kišnih padavina došlo je do zamućenja vode, te se preporučuje korisnicima da zbog pojave mutnoće na izvorištima iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Zbog obilnih padavina voda je zamućena i nije za piće.

Grad Široki Brijeg. U gradu Širokom Brijegu vodu prije upotrebe za piće potrebno je prokuhati.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na dvije lokacije na području općine Sapna i grada Goražde timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 3 eksplozivna sredstva i streljivo 17 kom.

 

OSTALO

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti nivo upozorenja za područje Hercegovačko-neretvanskog i Kantona 10 zbog udara vjetra između 40 i 60 km/h.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR