Dopuna sažetka redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 12./13.12.2022.godine, do 11:00 sati

POPLAVE

 

Aktivnosti Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine

 

Unsko-sanski kanton

Tokom dana, 11.12.2022. godine, osoblje i volonteri Crvenog križa Unsko-sanskog kantona izašli su na teren u cilju brze procjene stanja, te su posjetili mjesne zajednice Kulen Vakuf i Pokoj, kao i područje grada Bihaća, gdje su distriburiali pomoć stanovništvu u vidu pitke vode i hrane.

Tokom dana, 12.12.2022. godine, Crveni križ Unsko-sanskog kantona distribuirao je i 100 pari čizama, 100 higijenskih paketa, 500 litara vode za piće, te 500 komada konzervi za stanovništvo u Bihaću, Sanskom Mostu i Bosanskom Petrovcu.

 

Grad Bihać. Crveni križ grada Bihaća je aktivan od 10.12.2022. godine, od prvog dana izlijevanja rijeka te je u saradnji sa nadležnim službama na terenu vršio procjenu stanja i pružao osnovnu podršku ugroženom stanovništvu. U večernjim satima Crveni križ grada Bihaća je uz pomoć čamaca, a u saradnji sa nadležnom službom dostavio pomoć za stanovnike koji su bili dosječeni izlijevanjem rijeka.

 

Općina Bosanski Petrovac. Crveni križ Bosanski Petrovac je na terenu i pruža podršku najugroženijem stanovištvu. Za pet domaćinstava obezbjeđeni su higijenski i prehrambeni paketi, te je distriburiano 50 litara vode za piće. Crveni križ općine Bosanski Petrovac zatražio je logističku podršku od viših nivoa organizovanja.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR