Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 12./13.12.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 12.12.2022. godine.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog kantona na COVID-19, testirana 10981 osoba, od kojih je 5753 pozitivno  (5587 osoba je izliječeno, 162 osobe  preminule), a aktivne su četiri osobe.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 13.12.2022.godine izvršeno je testiranje na COVID-19 kod jedne osobe. Nije bilo pozitivnih na korona virus. Jedna osoba je aktivno zaržena, a pod zdravstvenim nadzorom je jedna osoba.

 

POPLAVE

 

Unsko-sanski kanton

Vodostaji svih rijeka na području Kantona su u opadanju i stanje se postepeno normalizuje. Vatrogasne jedinice u gradovima Bihać,  Bosanska Krupa te općini Bosanski Petrovac su imale više tehničkih intervencija na ispumpavanju vode iz objekata. U gradovima Bihać i Bosanska Krupa juče je proglašeno stanje prirodne i druge nesreće, a prethodno je to učinjeno i u općini Sanski Most.

 

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Federalna uprava civilne zaštite odgovorila je na zahtjev za pomoć i stavila svoje operativne kapacitete u funkciju spašavanja ljudi i materijalnih dobara od posljedica poplava na području grada Bihaća i općine Sanski Most.

Na nekoliko najugroženijh lokacija u Bihaću i Sanskom Mostu, koji su proglasili stanje prirodne nesreće usljed poplava, upućeni su timovi Federalne uprave civilne zaštite sastavljeni od pripadnika Federalnih specijaliziranih jedinica sa potrebnom opremom za ispumpavanje vode i sanaciju poplavljenih objekata.

U skladu sa situacijom na terenu i stalnim kontaktima i koordinacijoom sa Vladom Federacije BiH, resornim ministarstvima, Kantonalnom upravom civilne zaštite USK, općinskim službama civilne zaštite u područjima zahvaćenim poplavom, sa Agencijom za vodno područje rijeke Save i Agencijom za vodno područje Jadranskog mora, sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom i drugim subjektima zaštite i spašavanja, prateći vodostaj rijeka na poplavljenom području i njihovih pritoka, zaključeno je da je potrebno uputiti pomoć sa federalnog nivoa.

Timovi Federalne uprave civilne zaštite ostaju i dalje u pripravnosti i u skladu sa svojim nadležnostima djelovat će ako se za to ukaže potreba i  pomoći stanovništvu u otklanjanju posljedica uzrokovanih poplavama kako bi se ljudi što brže vratili normalnom životu.

 

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une iznosi 135 cm, (kritična tačka je 100 cm), dok je juče u isto vrijeme iznosio 160 cm. Padavine: 5 l/m2.

Općina Sanski Most.  Vodostaj rijeke Sane iznosi 270 cm, (kritična tačka je 380 cm), dok je juče u isto vrijeme iznosio 322 cm. Padavine: 4  l/m2.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona  je normalan.

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 198,00 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za 25 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 9,00 m3/s.

 

Zapadnohercegovački kanton

Rijeka Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj 275 cm jutros u 08:00 sati, juče u isto vrijeme iznosio je 296 cm (280 cm redovna obrana od poplave).

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Vodostaji  rijeka

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:15 sati     106 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati 430 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati     – 93 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati     276 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati 154 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati   89 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati      256 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati      133 cm 130 cm

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………           643 (pripremno stanje), jučer 632,

Bosanski Šamac………………………………           482 (normalno stanje), jučer 445,

Orašje…………………………………………..           680 (normalno stanje), jučer 629.

 

POŽARI 

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Orašac, gdje je gorio dimnjak na porodičnoj kući. Požar je ugašen.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 21:17 do 21:45 na Gradini – Zabrdalj, gdje je gorio otpad.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjic imala je intervenciju na gašenju požara od 21:15 do 21:55 u naselju Ovčari, gdje je gorio dimnjak.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 08:45 do 09:20 sati na Zakomu, gdje je gorio otpad.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Općina Novi Travnik. Vatrogasna jedinica općine Novi Travnik  imala je intervenciju na gašenju požara na području grada, gdje je gorio otpad u kontejneru.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Džindić Mahala, gdje je gorio napušteni objekat.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara u Gradu Živinice, gdje je gorio dimnjak na porodičnoj kući.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je četiri manje intervencije na gašenju požara, i to: dvije na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru, jednu na gašenju zapaljenih električnih instalacija i jednu na gašenju zapaljenog niskog rastinja.

 

Tehničke intervencije

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije tehničke intervencije, i to:

– od 08:35 do 09:45 sati na otvaranju kuće u Bijelom Polju,

– od 23:25 do 24:05 sati na izvlačenju osobe iz vozila u naselju Mazoljice na M-17.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 09:30 do 11:10 sati u Rasadniku, gdje su vršili probijanje kanalizacijske mreže.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je tehničku intervenciju na otvaranju lifta.

 

JAK VJETAR

 

Srednjo-bosanski kanton

Općina Fojnica. Usljed jakog olujnog vjetra na poslovnom objektu došlo je do oštećenja imovine: krovna konstrukcija, pokrov, nadstrešnica namijenjena za pranje automobila, manja oštećenja na automobilima I pomoćnim objektima. Utvrđena je veća materijalna šteta.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 12.12.2022 godine ne može se ocijeniti na lokalitetu Mobilna: Srebrenik. Kvalitet zraka za dan 12.12.2022 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac. Kvalitet zraka za dan 12.12.2022 godine odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetu Živinice.

 

OŠTEĆENJE VODOVODNE I ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać.  Zbog kišnih padavina došlo je do zamućenja vode, te se preporučuje korisnicima da zbog pojave mutnoće na izvorištima iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Zbog obilnih padavina voda je zamućena i nije za piće.

Grad Široki Brijeg. U gradu Širokom Brijegu vodu prije upotrebe za piće potrebno je prokuhati.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na tri lokacije na području općina Prozor – Rama, Tomislavgrad i grada Gračanica timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava  uklonili su pet eksplozivnih sredstava.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR