Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 12./13.08.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 Tuzlanski kanton

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara na lokaciji Ozren, gdje je gorjela šuma. Požar je ugašen.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je dvije intervencije na gašenju požara, jednu ntervenciju na  gašenju otpada u kontejneru, te drugu intervenciju na  lokaciji Krojčica, na gašenju kuće gdje je izgorjela jedna prostorija.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik imala je intervenciju na gašenju požara na lokaciji Špionica, gdje je gorjelo stablo.

 Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervenciju na gašenju požara od 16:45 do 19:00 sati, u mjestu Drinovcima, gdje je gorjelo osam sačeva u pomoćnom objektu konobe „Dado“. U intervenciji učestvovalo pet vatrogasaca PVP-a Grude sa tri

vatrogasna vozila i dva vatrogasca DVD-a Gorica sa jednim vozilom. Požar je ugašen.

Objekat je u potpunosti izgorio.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara od 10:45 do 11:30 sati, u mjestu  Smokinje, gdje je gorjelo divlje odlagalište otpadnog materijala. Opožareno je oko 0.5 duluma okolne trave i niskog rastinja.

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je istovremeno dvije intervencije na gašenju požara od 19:20 do 21:30 sati, u naseljima Bjelaj i Vođenica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zavidovići. Vatrogasna jedinica grada Zavidovići imala je intervenciju na gašenju požara u silusu na pilani, na lokaciji šesti kilometara uz rijeku Gostović. Pričinjena je materijalna šteta, bez povrijeđenih lica. Požar je ugašen.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su devet manjih intervencija i to: dvije na gašenju niskog rastinja, jedanu na gašenju dimnjaka, jedanu na gašenju automobila, četiri obezbjeđenja i jednu tehničku.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara  i to:

– od 08:25 do 09:45 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Južnom Logoru, te

– od 23:40 do 00:45 sati, gorio otpad u Južnom Logoru.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 08:25 do 09:10 sati, gorio biljni otpad u Opličićima.

– od 17:30 do 18:00 sati, gorio otpad na Počitelj Brdu,

– od 22:25 do 22:55 sati, gorjela trava i biljni otpad u Čeljevu,

– od 20:25 do 20:52 sati, gorio otpad u Višićima (Tresana), te

– od 22:21 do 22:50 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Gabeli.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjic imala je intervenciju na gašenju požara

od 13:55 do 14:50 sati, gorjela borova šuma i otpad u Drecelju.

 OŠTEĆENJA ELEKTRIČNE MREŽE

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Jutros od 01:29 sati, u prekidu dio 10 kV dalekovod Skočaj ( dvije trafostanice bez napona), zbog kvara.

 OSTALO

 Aktivnosti na pružanju međunarodne pomoći Republici Sloveniji

Jučer su krenuli prema Republici Sloveniji Mješoviti Timovi zaštite i spašavanja iz Federacije BiH sastavljen od 14 pripadnika Federalne uprave civilne zaštite Federacije BiH i Službi zaštite i spašavanja Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo sa četiri radne mašine i transportnim vozilima  stigli su iza ponoći i  prihvaćeni od strane HNS-a Slovenije. Timovi FUCZ i RS smješteni su u Bazu operacija Rečica ob Savinja gdje će početi sa aktivnostima pružanja pomoći u saniranju posljedica od katastrofalnih poplava prema zahtjevima države domaćina.

 FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR