Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 13./14.08.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Tuzlanski kanton

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara na na lokaciji Ocjelovo – Plavetno brdo, na planini Ozren, gdje je gorjela šuma na većoj površini. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Hrasno, gdje je gorio privatni stambeni objekat (kuća). Požar je lokaliziran i ugašen.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je pet  intervencija na gašenju požara, i to:

– od 11:10 do 11:35  sati (petak), u Prologu, dva vatrogasca s jednim vozilom izašla na teren i ustanovili da su požar pogasili mještani,

– od 18:00 do 20:50 sati (petak), u Veljacima-Podambar, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 0,25 površine i izgorjelo oko 200 m plastičnih cijevi za navodnjavanje. Požar su gasila tri vatrogasca s  vatrogasnim vozilom,

– od 12:25 do 14:50 sati (subota), u Grabu-Romanjka, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 0,3 ha površine. Požar su gasila dva vatrogasca s  vatrogasnim vozilom vozilom i jedan pripadnik DVD-a,

– od 17:00 do 20:30 sati (subota), u Grabu-Tribač, gdje je izgorjelo oko 0,5 ha trave, šest većih i 30 manjih bala sijena. Požar su gasila tri vatrogasca s  vatrogasnim vozilom,

– od 12:10 do 17:00 sati, u Crvenom Grmu, gdje je gorjela smrekova šuma i trava. Opožareno je oko 0,9 ha površine. Požar su gasila četiri vatrogasca s četiri  vatrogasna vozila i četiri pripadnika DVD-a.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervenciju na gašenju požara od 20:20 do 21:30 sati, kod hotela „Otok“, gdje je gorjela divlja deponija otpada. Požar su gasila tri vatrogasca s  vatrogasnim vozilom.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju na gašenju požara od 15:35 do 17:00 sati u mjestu Gorinčani, gdje je gorjela trava.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Mošćanica, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je pet manjih intervencija na gašenju požara, i to: četiri na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru i jednu na gašenju zapaljenog niskog rastinja.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar.Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 13:10 do 14:20 sati, gorjela trava i nisko rastinje na Kosoru,

– od 20:10 do 21:20 sati, gorio otpad na Bišću polju.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je četiri  intervencije na gašenju požara, i to:

– od 18:00 do 19:05 sati, gorjela šuma i nisko rastinje u Gornjoj Jablanici,

– od 19:15 do 20:10 sati, gorjela trava i nisko rastinje na Šljunkari,

– od 23:00 do 23:50 sati, gašenje kontejnera na Gornjoj Koloniji,

– od 23:45 do 01:00 sati, gašenje kontejnera na Gostovčiću.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara od 13:00 do 15:00 sati u Čalićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum imala je dvije  intervencije na gašenju požara, i to:

– od 13:40 do 17:00 sati, gorjela trava i nisko rastinje u selu Gradac,

– od 14:00 do 17:00 sati, gorjela trava, nisko rastinje i smeće u selu Gradac.

 

Tehničke intervencije

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je četiri tehničke intervencije, i to:

– od 07:00 do 07:30 sati, sapiranje sportskog terena u Trebižatu,

– od 07:40 do 08:00 sati, sapiranje gradilišta na prilaznoj cesti u Muši,

– od 20:30 do 20:45 sati, obilazak odlagališta u Adi,

– od 21:00 do 21:30 sati, u Muši sapiranje gradilišta na prilaznoj cesti.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je tri tehničke intervencije, i to:

– od 16:00 do 17:00 sati, prevoz vode za Slatinu,

– od 09:00 do 10:00 sati, prevoz vode za Bagrem,

– od 22:00 do 23:15 sati, prevoz vode za Bagrem.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo  imala je četiri tehničke intervencije, od čega se dvije odnose na sapiranje platformi na Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“, jedno spašavanje životinje u životnoj opasnosti i jedno obezbjeđenje javnog događaja.

 

OSTALO

 

Aktivnosti na pružanju međunarodne pomoći Republici Sloveniji

Operativne snage zaštite i spašavanja iz Federacije BiH u okviru operacije pružanja međunarodne pomoći Bosne i Hercegovine Republici Sloveniji nastavljaju aktivnosti na saniranju posljedica od poplava u Republici Sloveniji.

Timovi FUCZ FBiH i RUCZ RS u saradnji sa slovenačkom Civilnom zaštitom, izvršili  su procjenu lokacije i stepen uticaja poplave kako bi se što prije počelo sa radom.

Dvije radne mašine sa rukovaocima i ljudstvom jučer su radile na dvije lokacije na području Gornjeg Grada a druge dvije mašine  i kamion raščišćavale su teren u naselju Strmec.

Dio mašina i ljudstva i danas nastavlja sa operacijama raščišćavanja i sanacije terena na području Gornjeg Grada i Strmeca a drugi dio mašina i ljudstva radit će u  Mozirju.

 

Kanton Sarajevo

Općina Centar. GSS Kantona Sarajevo je jučer, 13.08.2023.godine, imala akciju evakuacije starije ženske osobe koja je slomila nogu na nepristupačnom terenu u rejonu lokaliteta Skakavac. Dojava o unesrećenoj osobi je zaprimljena u 14:30 sati od Policijske stanice Centar kada je i  pokrenuta procedura angažovanja službe GSS-a radi pomoći unesrećenoj osobi. GSS Kantona Sarajevo je uputila devet spasilaca na teren u 14:40 sati. Akcija je okončana u 18:30 sati, kada je unesrećena žena predata medicinskom osoblju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR