Tim Federalne uprave civilne zaštite s teškim mašinama krenuo u pomoć Sloveniji

Vijeće ministara BiH na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je Odluku o pružanju međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje Vladi Republike Slovenije u saniranju posljedica poplava od 5. augusta koje su do sada odnijele šest života i prouzročile ogromnu materijalnu štetu. Ovom Odlukom odobreno je upućivanje dva tima za zaštitu i spašavanje iz BiH, tima Federalne uprave civilne zaštite i tima Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske s teškim radnim mašinama i neophodnim ljudstvom. Zbog katastrofalnih poplava Republika Slovenija je 6. augusta aktivirala Mehanizam civilne zaštite Evropske unije sa zahtjevom za teške mašine i inžinjerijske jedinice, kao i pokretne mostove. Osim toga, Operativno-komunikacijski centar 112 Ministarstva sigurnosti BiH primio je zahtjev za međunarodnu pomoć Sloveniji preko NATO EADRCC-a. Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju FUCZ o poplavama u Republici Sloveniji, s prijedlogom odgovora na zahtjev Republike Slovenije za međunarodnu pomoć u saniranju posljedica poplava. FUCZ je u ime Vlade FBiH, putem Ministarstva sigurnosti BiH, dostavila Vijeću ministara BiH zaključak koji je Vlada FBiH donijela na hitnoj telefonskoj sjednici. U skladu sa donijetim zaključkom Vlada FBiH je dala saglasnost Vijeću ministara BiH da se upute operativne snage zaštite i spašavanja iz Federacije BiH u okviru operacije pružanja međunarodne pomoći Bosne i Hercegovine Republici Sloveniji u otklanjanju posljedica katastrofalnih poplava. Oba tima iz BiH bit će smješteni i izvoditi operacije na lokaciji Rečica ob Savinja, a, u skladu sa standardima, radit će deset dana, s tim da njihov boravak može biti produžen ukoliko se za to ukaže potreba. BiH je primljena u Mehanizam civilne zaštite Evropske unije 1. januara ove godine i ovo je prva međunarodna pomoć iz BiH koja se šalje putem Mehanizma civilne zaštite Evropske unije.

Nakon završenih administrativno-logističkih priprema mješoviti tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo (KUCZKS) sa 14 pripadnika civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja te četiri radne mašine sa pratećim vozilima i opremom, krenuli su jutros iz Sarajeva za Republiku Sloveniju.

Prethodno je Vijeće ministara BiH na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo Odluku o pružanju međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje Vladi Republike Slovenije u saniranju posljedica poplava od 5. augusta koje su do sada odnijele šest života i prouzročile ogromnu materijalnu štetu. Ovom Odlukom odobreno je upućivanje dva tima za zaštitu i spašavanje iz Bosne i Hercegovine, tima Federalne uprave civilne zaštite Federacije BiH i tima Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske s teškim radnim mašinama i neophodnim ljudstvom.

Zbog katastrofalnih poplava Republika Slovenija je 6. augusta aktivirala Mehanizam civilne zaštite Evropske unije (UCPM) sa zahtjevom za teške mašine i inžinjerijske jedinice, kao i pokretne mostove. Osim toga, Operativno-komunikacijski centar 112 Ministarstva sigurnosti BiH primio je zahtjev za međunarodnu pomoć Sloveniji preko NATO EADRCC-a.

Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju FUCZ o poplavama u Republici Sloveniji, s prijedlogom odgovora na zahtjev Republike Slovenije za međunarodnu pomoć u saniranju posljedica poplava. Federalna uprava civilne zaštite je u ime Vlade Federacije BiH, putem Ministarstva sigurnosti BiH, dostavila Vijeću ministara BiH zaključak koji je Vlada FBiH donijela na održanoj hitnoj telefonskoj sjednici. U skladu sa donijetim zaključkom Vlada Federacije BiH je dala saglasnost Vijeću ministara BiH da se upute operativne snage zaštite i spašavanja iz Federacije BiH u okviru operacije pružanja međunarodne pomoći Bosne i Hercegovine Republici Sloveniji u otklanjanju posljedica katastrofalnih poplava.

Oba tima iz BiH bit će smješteni i izvoditi operacije na lokaciji Rečica ob Savinja, a, u skladu sa standardima, radit će deset dana, s tim da njihov boravak može biti produžen ukoliko se za to ukaže potreba.

Bosna i Hercegovina je primljena u Mehanizam civilne zaštite Evropske unije 1. januara ove godine i ovo je prva međunarodna pomoć iz BiH koja se šalje putem Mehanizma civilne zaštite Evropske unije.