Poziv za dostavljanje komentara na Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uvjete koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara

Federalna uprava civilne zaštite u saradnji sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije i Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, a u skladu sa odredbama člana 159. tačka 1) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), izradila Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uvjete koje moraju  ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara.

Molimo sve zainteresirane, da svoje primjedbe i sugestije na predloženi nacrt navedenog pravilnika, dostave na: e-mail: fucz@http://fucz.gov.ba, u roku od 10 dana najkasnije do ponedjeljka 3.12.2018. godine, koristeći obrazac koji možete naći pod sljedećim linkom:Obrazac “Komentari na nacrt pravilnika o kriterijima” Tekst “Nacrt pravilnika o kriterijima“

Obrazac “Komentari na nacrt pravilnika o kriterijima

Pod sljedećim linkom, možete preuzeti tekst Nacrta pravilnika:

Tekst “Nacrt pravilnika o kriterijima

Prilog: kao u tekstu.