Podrška FUCZ učesnicima “Marša mira 2022”

Pripadnici FUCZ uspostavit će šatorske kampove na lokacijama sela Liplje u općini Zvornik gdje se završava prvi dan pješačkog pohoda, zatim na lokacijama Ljeljen Do, Mravinjci – Konjević Polje i Potočari – Srebrenica.

Cisterne s vodom biće postavljene na punktovima duž cijele trase, a mobilni timovi FUCZ na nekoliko lokacija pružat će dodatnu logističku podršku sa flaširanom vodom i hranom a vozila sa pripadnicima timova FUCZ i medicinarima obezbijedit će  transport učesnicima kojima bude potrebna pomoć.

Na posljednjoj dionici koja je duga 20-tak kilometara i završava u Potočarima učesnici će proći i Kameničko brdo gdje je 1995. godine u zasjedi ubijeno više od hiljadu civila a isto toliko ih je zarobljeno. Zbog zahtjevnog terena trase Kameničko brdo – Ravni Buljim na ovoj lokaciji nalazit će se i spasilački tim od deset pripadnika FUCZ.

Marš mira ove godine organizovat ce se 18. put u okviru obilježavanja 27. godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone Ujedinjenih nacija” Srebrenica kako bi se odala počast bošnjačkim žrtvama genocida koje su na zvjerski način i masovnim likvidacijama ubijene u julu 1995. godine.

Timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) sa ljudstvom,  opremom i vozilima biće  podrška učesnicima “Marša mira 2022” koji se ove godine organizuje 18. put u okviru obilježavanja 27. godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone Ujedinjenih nacija – Srebrenica” kako bi se odala počast bošnjačkim žrtvama genocida koje su na zvjerski način i masovnim likvidacijama ubijene u julu 1995. godine.

U skladu sa Zaključkom Vlade FBiH FUCZ je zadužena  da, u saradnji sa Organizacionim odborom i Pododborom za organizaciju “Marša mira 2022”, učestvuje u pripremama ovog događaja i stavi na raspolaganje  ljudstvo, opremu i materijalno – tehnička sredstva kao podršku učesnicima trodnevnog “Marša mira” koji će od 8. jula do poslijepodnevnih sati 10. jula 2022. godine od Nezuka do Potočara prepješačili trasu dugu 100 kilometara kojom su u ljeto 1995. godine prošli Srebreničani tražeći spas na slobodnoj teritoriji na području Tuzle.

Pripadnici FUCZ uspostavit će šatorske kampove na lokacijama sela Liplje u općini Zvornik gdje se završava prvi dan pješačkog pohoda, zatim na lokacijama Ljeljen Do, Mravinjci – Konjević Polje i Potočari – Srebrenica.

Cisterne s vodom biće postavljene na punktovima duž cijele trase, a mobilni timovi FUCZ na nekoliko lokacija, pružat će dodatnu logističku podršku sa flaširanom vodom i hranom a vozila sa pripadnicima timova FUCZ i medicinarima obezbijedit će  transport učesnicima kojima bude potrebna pomoć.

Na posljednjoj dionici koja je duga 20-tak kilometara i završava u Potočarima, učesnici će proći i Kameničko brdo gdje je 1995. godine u zasjedi ubijeno više od hiljadu civila a isto toliko ih je zarobljeno. Zbog zahtjevnog terena trase Kameničko brdo – Ravni Buljim, na ovoj lokaciji nalazit će se i spasilački tim od deset pripadnika FUCZ .

Pripadnici FUCZ na ulazu ispred Memorijalnog centra Potočari – Srebrenica postavit će šatrore za ambulantu a u skladu sa potrebama i važećim mjerama FUCZ obezbijedila je dezinfekciona sredstva i termalne kamere za mjerenje tjelesne temperature za trijažni šator koji će se također postaviti na ulazu.

Do sada je u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari ukopana 6.671 žrtva a ove godine u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari bit će ukopano 50 žrtava genocida počinjenog 1995.