Obavještenje o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: juni 2018. godine

KOMISIJA ZA POLAGANJE ISPITA

ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GAŠENJA POŽARA

 (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/17)

Sarajevo, 18.06.2018. godine

Na osnovu člana 4. stav 2. Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

o održavanju popravnog ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: juni 2018. godine

Popravni Ispit za rukovodioca akcije gašenja  požara održat će se dana 21.06.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite u ulici Vitomira Lukića broj 10, Sarajevo.

 

KOMISIJA ZA POLAGANJE ISPITA

ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GAŠENJA POŽARA