Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona kantona, za dan 17.05.2023. godine, do 13:00 sati

POPLAVE- VODOSTAJI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Tijekom jutra i podneva su kontaktirani svi OC CZ HNŽ/K. Vodostaji rijeka su povišeni i za sada nema opasnosti od plavljenja stambenih i gospodarskih objekata.

Trenutno, na cestovnoj relaciji Buna-Blagaj u mjestu Podpetak promet se odvija normalno unatoč blagom izlijevanju rijeke Bune.

Iz OC Čapljina izvještavaju da je trenutno na području Gabela Polja došlo do izviranja podzemnih voda i do plavljenja poljoprivrednih zemljišta. Materijalna dobra nisu ugrožena. Dio prometne ceste je pod vodom, no promet se odvija normalno.

U gornjem toku rijeke Trebižat došlo je do blagog izlijevanja vode, no poplavljena su samo okolna polja. Objekti nisu ugroženi.

Iz OC CZ Prozor-Rama su nas obavijestili da je na cesti na relaciji Jablanica-Prozor došlo do manjih odrona koji značajno ne utječu na normalno odvijanje prometa.

 

Trenutačni vodostaji prema Agenciji za vodno područje Jadranskog mora.

 

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA

OD POPLAVA

 

Neretva

 

Glavatičevo 11:30 sati          146 cm 160 cm
Mostar 11:15 sati   797 cm 850 cm
Čapljina 11:45 sati           57 cm 200 cm
Trebižat Humac 11:30 sati          326 cm 280 cm
Krupa Dračevo 11:30 sati          281 cm 300 cm
Bregava Stolac 11:30 sati   101 cm 110 cm
Buna Buna 10:00 sati          273 cm 265 cm
Jasenica Jasenica-Most 11:30 sati          109 cm 130 cm

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR