Završetkom zadatka “Vran Potok-Zagajnica” kod Goražda deminirano 50.539 m2 sumnjive površine

Na ovom zadatku radili su deminerski timovi FUCZ – “Goražde B”, “Mostar B”, Deminerski tim za mehaničku pripremu zemljišta i tehničko izviđanje iz Mostara, te POEK tim.

Pored PP mine “Goraždanke”, pronađeno je sedam komada NUS-a, i to  dvije ručne bombe, dvije minobacačke mine 60 mm, tenkovski projektil 76 mm, minobacačka mina 82 mm i PAT zrno 20 mm.

Deminerski timovi FUCZ – “Goražde B”, “Mostar B”, Deminerski tim za mehaničku pripremu zemljišta i tehničko izviđanje iz Mostara, te POEK tim, tehničkim izviđanjem očistili su 50.539 m2 sumnjive površine na zadatku “Vran Potok-Zagajnica“ na području Grada Goražda.

Na ovom zadatku radovi su, između ostalog, prekidani i zbog vremenskih neprilika, a izvodili su se manuelnom metodom (detektor-pipalica). Prvo je završeno sa probijanjem boksova, onda je uklonjena vegetacija, nakon čega je izvršeno obilježavanje zadataka prema projektu iz “Crvenog foldera”.

POEK tim je pregirao 1.520 m2 sumnjive površine, vegetacije je uklonjeno sa površine od 36.980m2, kroz staze je očišćeno 11.939 m2, a 100 m2 je očišćeno oko pronađene PP mine.

Na zadatku je, pored PP mine “Goraždanke”, pronađeno sedam komada NUS-a, i to dvije ručne bombe, dvije minobacačke mine 60 mm, tenkovski projektil 76 mm, minobacačka mina 82 mm i PAT zrno 20 mm.

Mještani zaseoka Zagajnice koji žive u blizini ove lokacije i koji se bave poljoprivredom, uzgajanjem voća i povrća i stočarstvom bili su u stalnom dodiru s rizičnom površinom. Uz nju prolazi lokalni put prema naselju Vran Potok u kojem živi veći broj mještana koji ga svakodnevno koriste. Završetkom ovog zadatka uklonila se opasnost kojoj su mještani oba naselja bili izloženi.

Nakon uzorkovanja zadatka izvršena je primopredaja krajnjem korisniku, odnosno Gradu Goraždu.