Završetkom deminerskog zadatka „Jama vranova” u općini Drvar stvoreni uslovi za ekshumaciju žrtava ubijenih u logoru Kamenica

Zadatak koji je u okviru Godišnjeg plana za 2019. godinu, urađen je po zahtjevu Tužilaštva BiH za potrebe ekshumacije žrtava ubijenih u logoru Kamenica. Nisu pronađene mine, niti NUS, a primopredaja ovog zadatka izvršena je u prisustvu predstavnika Centra za uklanjanje mina BiH i općine Drvar. Zemljište je predato lokalnoj zajednici kao krajnjem korisniku a predstavnici Službe civilne zaštite općine Drvar upoznati su sa obavljenim radovima i granicama završenog deminerskog zadatka.

Na lokaciji “Jama vranova” (Vranova jama, lokalna zajednica Bastasi), 8 km sjeverozapadno od Drvara, deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) “Bihać” manuelnom metodom završio je zadatak čišćenja 1.684 m2 sumnjive površine.

Na predmetnom zadatku nisu pronađene mine, niti NUS, a zadatak je obavljen po zahtjevu Tužilaštva BiH za potrebe ekshumacije žrtava ubijenih u logoru Kamenica.

Primopredaja ovog zadatka, koji je u okviru Godišnjeg plana za 2019. godinu, izvršena je u prisustvu predstavnika Centra za uklanjanje mina BiH i općine Drvar.

Zemljište je predato lokalnoj zajednici kao krajnjem korisniku a predstavnici Službe civilne zaštite općine Drvar upoznati su sa radovima i granicama završenog deminerskog zadatka.