Zaprašivanje na području općina Odžak, Domaljevac-Šamac i Orašje

Sukladno aktu Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH broj:S-01-02-01-2-848-9/14 od 05.06.2014.godine, Federalna uprava civilne zaštite je obaviještena da će se dana 06.06.2014. godine (petak) izvršiti zaprašivanje iz zraka adultnih formi komaraca sa četiri preleta (2 ujutro / 2 predvečer) sa dva poljoprivredna aviona tvrtke Air tractor d.o.o. iz Hrvatske, za što je pribavljena dozvola Direkcije za civilno vazduhoplovstvo, pri Ministarstvu komunikacija i prometa.

Zaprašivanje iz zraka počinje u 10:00h, na području općina Odžak, Domaljevac-Šamac i Orašje i vršiti će se preparatom Neropitoid premium, ukoliko meteo uvjeti dozvole.

Tijekom zaprašivanja sve osobe, a osobito osobe s kroničnim respiratornim bolestima i dišnim tegobama, hrana, te pčele i sve ostale domaće životinje trebaju se skloniti od direktnog utjecaja sredstva koje će se raspršivati avionom.

U tu svrhu preporučujemo prije zaprašivanja skloniti sve životinje i hranu koja je pohranjena na otvorenom, a tijekom vremena zaprašivanja zatvoriti prozore i boraviti u zatvorenom prostoru.

Svu hranu, voće i povrće koje neće biti moguće zaštiti prilikom zaprašivanja, prije upotrebe, treba dobro oprati kako biste izbjegli mogući neželjeni utjecaj sredstava za adulticidni tretman komaraca.