Vježbom „EU CZ BiH Banja Luka 2021“ u kojoj je učestvovala i FUCZ, BiH bliža članstvu u Mehanizmu civilne zaštite EU

U vježbi su učestvovali timovi za urbano traganje i spašavanje, spašavanje na vodi i kamp menadžment koji su kroz ovaj projekat dobili certifikate Mehanizma civilne zaštite EU, što im omogućava efikasno djelovanje u BiH ali i učešće u međuarodnim spasilačkim misijama i obukama.

Timovi Federalne uprave civilne zaštite za traganje i spašavanje iz ruševina (USAR), spašavanje na vodi (WR), kamp menadžment (CM) i rukovodećim tijelima vježbe, pokazali su visok nivo spremnosti i  efikasnog odgovora u prirodnim i drugim nesrećama

Terenska vježba „EU CZ BiH Banja Luka 2021“ uspješno je završena danas u Banjoj Luci čime je ujedno okončan i dvogodišnji projekat izgradnje kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za članstvo u Mehanizmu civilne zaštite EU.

Na četiri lokacije na području Banja Luke, predstavnici spasilačkih službi sa svih nivoa u BiH zajedno sa timovima iz R. Hrvatske pokazali su visok stepen sposobnosti za pružanje pomoći unesrećenim u slučaju poplava i klizišta, te koordinacije između nadleženih institucija u BiH i procedure traženja i prijema međunarodne pomoći u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

U vježbi su učestvovali timovi za urbano traganje i spašavanje, spašavanje na vodi i kamp menadžment koji su kroz ovaj projekat dobili certifikate Mehanizma civilne zaštite EU, što im omogućava efikasno djelovanje u BiH ali i učešće u međuarodnim spasilačkim misijama i obukama.

Timovi Federalne uprave civilne zaštite za traganje i spašavanje iz ruševina (USAR), spašavanje na vodi (WR), kamp menadžment (CM) te rukovodećim tijelima vježbe, pokazali su visok nivo spremnosti i  efikasnog odgovora u prirodnim I drugim nesrećama

Kroz projekat je ukupno certificirano oko 200 pripadnika iz Ministarstva sigurnosti BiH, Federalne uprave civilne zaštite FBiH, Republičke uprave civilne zaštite RS i Odjela za javnu sigurnost Brčko Distrikta BiH.

Spasioci su stečene vještine, u krugu fabrike Incel, demonstrirali i zvanicama među kojima su bili prisutni ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić, šef operacija u Delegaciji EU u BiH Stefano Ellero, direktor Ravnateljstva Civilne zaštite MUP-a Hrvatske Damir Trut, direktor Republičke uprave Civilne zaštite RS Milan Novitović direktor Federalne uprave Civilne zaštite FBiH Enes Memić i šef Odjela za javnu sigurnost Distrikta Brčko Bogdan Bratić.

Nosilac projekta je Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-Republike Hrvatske sa partnerom iz BiH Asocijacijom za upravljanje rizicima – AZUR, za koji je Evropska unija izdvojila 1.498.800 eura.