Uspješna podrška timova FUCZ učesnicima “Marša mira Nezuk-Potočari 2016”

Timovi FUCZ terenskim vozilima, cisternama za pitku vodu, ljudstvom i opremom, od 8. do 10. jula 2016. godine, pružali su podršku učesnicima “Marša mira Nezuk-Potočari 2016” u sklopu ovogodišnjeg obilježavanja 21. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice

Povodom obilježavanja 21. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice i ukopa 127 identifikovanih žrtava genocida, Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ), u saradnji sa Ministarstvom za izbjeglice i raseljena lica FBiH, Organizacionom odborom ovogodišnje komemoracije u Srebrenici i pododboru za organizaciju Marša mira, odnosno učesnicima “Marša mira Nezuk-Potočari 2016”, od 8. do 10. jula 2016. godine, stavila je na raspolaganje ljudstvo, opremu i vozila.

Jedan od timova FUCZ krenuo je sa šest vozila i opremom na lokaciju sela Liplje u općini Zvornik, kao podrška Maršu mira 2016. od Nezuka do Potočara, i postavio šatorske kampove sa medicinskim tačkama na lokaciji sela Liplje, Mravinci (Konjević Polje) i Potočari.

Drugi, mobilni tim pratio je učesnike Marša mira sa vozilima i jednom cisternom sa pitkom vodom, dok im je treći tim na lokaciji Udrč pružao logističku podršku sa dvije cisterne sa vodom i keksom.

Desetog jula u Potočarima tim FUCZ je montirao sanitetski šator, postavio kuhinju i veliki šator za oko 450 motorista, učesnika 5. Internacionalnog moto-maratona “Srebrenica 2016”, a drugi tim pratio je moto-maraton na putu od Sarajeva do Potočara.

Timovi FUCZ postavili su i šatorski kamp za noćenje učesnika “Marša mira” i drugih koji su došli ranije kako bi u Memorijalnom centru u Potočarima 11. jula prisustvovali klanjanju dženaze-namaza i ukopu posmrtnih ostataka 127 žrtava genocida nad Bošnjacima Srebrenice.