U Sarajevu, Busovači i Livnu održana doobuka deminera FUCZ uoči početka deminerske sezone u 2020. godini

Doobuka deminera FUCZ provedena je u potpunosti u skladu sa odobrenim Planom i programom a posebna pažnja u izvođenju doobuke posvećena je pravilnoj primjeni Standardnih operativnih procedura i neophodnih mjera sigurnosti koje se poduzimaju u izvođenju operacija deminiranja. Realizacijom ove obavezne doobuke deminera stekli su se uslovi za početak aktivnosti na deminerskim radilištima.

Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) je, u skladu sa obavezom koja je propisana za sve akreditovane organizacije za izvođenje protivminskih akcija, realizovala doobuku deminera uoči početka deminerske sezone 2020. godine.

Doobuka je održana u Sarajevu, Busovači i Livnu i provedena je u potpunosti u skladu sa odobrenim Planom i programom. Stručni nadzor nad provođenjem doobuke operativnog osoblja prije deminerske sezone 2020. godine izvršili su predstavnici BH MAC-a koji su pripremili Zapisnike o izvršenom nadzoru.

Posebna pažnja u izvođenju doobuke posvećena je pravilnoj primjeni Standardnih operativnih procedura i neophodnih mjera sigurnosti koje se poduzimaju u izvođenju operacija deminiranja.

Tokom doobuke prezentovani su osnovni principi primjene koncepta rješavanja minskog problema u BiH putem primjene metode “vraćanja površine – land release”.

Realizacijom ove obavezne doobuke deminera prije početka deminerske sezone stekli su se uslovi za početak aktivnosti na deminerskim radilištima.