U okviru saradnje BiH i Velike Britanije uspješno završena civilno-vojna vježba “Bold Chinthe”

Vježba  se odvijala na dvije lokacije u Tuzli, u prostorijama Kantonalne uprave Civilne zaštite Tuzla i u kasarni OSBiH Dubrave, gdje se nalazilo upravljačko tijelo vježbe. Utvrđivane su pozicije, odgovornosti i obaveze, uvježbavani poslovi rukovodstva nadležnog tijela vlasti koje rukovodi akcijama traženja i spašavanja, operativnim timovima za traženje i spašavanje, medicinskim ekipama, institucijama za zbrinjavanje, te otklanjanju posljedica pada aviona u minirano područje.

Pripadnici 77. brigade Velike Britanije, u saradnji sa institucijama u Bosni i Hercegovini, 27. i 28.02.2017. godine u Tuzli su proveli civilno-vojnu vježbu pod nazivom “Bold Chinthe 2017”, čiji je domaćin bilo Ministarstvo sigurnosti BiH.

Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite uspješno su učestvovali u aktivnostima ove vježbe koja se provodila u skladu sa odredbama NATO/PfP (Partnerstvo za mir) i SOFA-i (Sporazum o statusu snaga) i njenim pratećim protokolima a zasnovana je na pozitivnim iskustvima već održanih komandno štabnih vježbi “Civil Bridge 14B” (mart 2015.), Media Ops obuke održane u Sarajevu početkom decembra 2015. godine i vježbe “Bold Chinthe 16” iz marta 2016. godine.

Vježba  se odvijala na dvije lokacije u Tuzli, u prostorijama Kantonalne uprave Civilne zaštite Tuzla i u kasarni OSBiH Dubrave, gdje se nalazilo upravljačko tijelo vježbe.

Utvrđivane su pozicije, odgovornosti i obaveze, uvježbavani poslovi rukovodstva nadležnog tijela vlasti koje rukovodi akcijama traženja i spašavanja, operativnim timovima za traženje i spašavanje, medicinskim ekipama, institucijama za zbrinjavanje, te otklanjanju posljedica pada aviona u minirano područje.

Drugog dana vježbe u Sarajevu je upriličen prijem za predstavnike institucija i organa koji učestvuju u vježbi te je za sve tri lokacije uspostavljen videolink putem kojeg je prezentiran “pad aviona na planini i to na području koje je minirano”.

Cilj ovogodišnje vježbe je koncipiran na način da se vidi obučenost i osposobljenost za zajedničko djelovanje i saradnja međunarodnih predstavnika u hitnom i koordiniranom djelovanju u zbrinjavanju povrijeđenih u slučaju pada aviona, ne samo sa Ministarstvom sigurnosti BiH, već i sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, Direkcijom za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, nadležnim upravama civilne zaštite kao i jedinicama na državnom i entitetskom nivou koje su nadležne da prve izađu na mjesto nesreće.