U okviru Misije stručne procjene iz oblasti sistema civilne zaštite u BiH eksperti Evropske komisije posjetili FUCZ

Direktor FUCZ Fahrudin Solak sa saradnicima eksperte Evropske komisije je upoznao sa strukturom i organizacijom ove institucije, njenim kapacitetima i mogućnostima u pružanju  odgovora na katastrofe, a upriličena je i posjeta Sektoru za organizaciju deminiranja i uklanjanja eksplozivnih sredstava FUCZ u Azićima gdje je prezentovan dio sredstava i opreme koju koristi FUCZ.

 Cilj misije bio je da pruži Evropskoj komisiji i vlastima BiH procjenu strateškog, zakonodavnog i institucionalnog okvira u području civilne zaštite, kao i procjenu sposobnosti institucija da spriječe i reagiraju na elementarne nepogode širom BiH. Pored FUCZ, tokom ove misije eksperti su se sastali sa oko 50 predstavnika nadležnih ministarstava, agencija i drugih institucija civilne zaštite na svim nivoima vlasti.

U okviru TAIEX Misije stručne procjene iz oblasti sistema civilne zaštite u Bosni i Hercegovini, koju je od 10. do 14. septembra 2018. godine provela Evropska komisija u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije BiH, njeni eksperti su 11. septembra posjetili Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ). Direktor FUCZ Fahrudin Solak sa saradnicima eksperte je upoznao sa strukturom i organizacijom ove institucije, njenim kapacitetima i mogućnostima u pružanju  odgovora na katastrofe, a upriličena je i posjeta Sektoru za organizaciju deminiranja i uklanjanja eksplozivnih sredstava FUCZ u Azićima gdje je prezentovan dio sredstava i opreme koju koristi FUCZ.

Cilj misije bio je da pruži Evropskoj komisiji i vlastima BiH procjenu strateškog, zakonodavnog i institucionalnog okvira u području civilne zaštite, kao i procjenu sposobnosti institucija da spriječe i reagiraju na elementarne nepogode širom BiH.

Ova misija je bila dio aktivnosti koje provodi Evropska komisija u kontekstu pripreme mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Predvodili su je Christian Kröl (Austrija), Domen Torkar (Slovenija) i Oliver Nestler (Njemačka), inače eksperti s dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti.

Pored FUCZ, tokom ove misije eksperti su se sastali sa oko 50 predstavnika nadležnih ministarstava, agencija i drugih institucija civilne zaštite na svim nivoima vlasti.

Očekivani ishod ove misije bit će nezavisni izvještaj eksperata sa jasnim preporukama za Bosnu i Hercegovinu.