Šest pripadnika FUCZ učestvovalo na dvodnevnoj obuci helikopterskog spašavanja

Prvi dan polaznici su prošli kroz teoretski dio obuke uz praktičan rad na helikopterima MI8 iz 1967. godne, UH1 iz 1956. godine a upoznati su sa načinom rada i rukovanja transportnim nosilima za spašavanje UT2000 koja se koriste za Air Medevac. Praktičan rad prvog dana obuke vršen je na prizemljenim helikopterima. Drugog dana obuke učesnici i polaznici zajedno su učestvovali u praktičnom radu i izvršavali sljedeće zadatke: Desant, Air Medevac sa heliodroma, Air Medevac iz zraka i vježbe Repeling koja se smatra najzahtjevnijim dijelom cijele obuke. Za vrijeme obuke svi učesnici su bili sigurni, poštovale su se sigurnosne mjere a kvalitet same obuke u svim njenim segmentima bio je na visokom nivou.

Šest pripadnika Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) bilo je na dvodnevnoj obuci (12. i 13.09.2018. god.) helikopterskog spašavanja u kasarni u Rajlovcu koju je izvodio II  helikopterski eskvadron OS Bosne i Hercegovine. Pored pripadnike FUCZ obuku je pohađalo i 12 članova Gorske službe spašavanja iz više stanica.

Prvi dan polaznici su prošli kroz teoretski dio obuke uz praktičan rad na helikopterima MI8 iz 1967. godne, UH1 iz 1956. godine a upoznati su sa načinom rada i rukovanja transportnim nosilima za spašavanje UT2000 koja se koriste za Air Medevac. Praktičan rad prvog dana obuke vršen je na prizemljenim helikopterima.

Polaznici obuke upoznati su sa karakteristikama helikoptera, normama i zahtjevima koje moraju zadovoljavati heliodromi kao i sa signalizacijom koju treba znati koristiti kako bi se sa zemlje moglo komuniciralti sa pilotom u letjelici. Upoznati su i sa načinom izvođenja akcije spašavanja, procedurama, tehnikama i radnjama koje spasilac vrši za vrijeme spašavanja.

Drugog dana obuke učesnici i polaznici zajedno su učestvovali u praktičnom radu i izvršavali sljedeće zadatke: Desant, Air Medevac sa heliodroma, Air Medevac iz zraka i vježbe Repeling koja se smatra najzahtjevnijim dijelom cijele obuke.

Za vrijeme obuke svi učesnici su bili sigurni, poštovale su se sigurnosne mjere a kvalitet same obuke u svim njenim segmentima bio je na visokom nivou.

Sljedeća obuka iz helikopterskog spašavanja najavljena je za kraj oktobra ove godine.