U Centru za obuku struktura zaštite i spašavanja FUCZ realizirana interna dopunska obuka deminera

Ova jednodnevna obuka odvijala se je u dvije grupe. Prva grupa deminera učestvovala je na obuci 26. januara, a činili su je demineri iz Sarajevskog, Srednjobosanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, dok je za drugu grupu deminera iz ostalih kantona (Unsko-sanski, Tuzlanski, Posavski, Zeničko-dobojski i Kanton 10), obuka realizirana 27. januara. Prema Nastavnom planu i programu dopunske obuke, ovom obaveznom vidu obuke podliježu svi akreditirani demineri, odnosno deminerski timovi koji će učestvovati u procesu humanitarnog deminiranja u ovoj godini.

Demineri Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) su započeli prve ovogodišnje aktivnosti u oblasti humanitarnog deminiranja i uklanjanja, odnosno uništavanja eksplozivnih sredstava. U skladu sa Standardom za deminiranje i uništavanje NUS-a i Standardnim operativnim procedurama (SOP) FUCZ, Sektor za organizaciju deminiranja i uklanjanje eksplozivnih sredstava, u čijem su sastavu organizirani deminerski timovi, timovi za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) i timovi za podršku operacijama deminiranja i UES, tokom prošle sedmice realizirao je obaveznu godišnju dopunsku obuku deminerskog osoblja FUCZ.

Ova jednodnevna dopunska obuka, u trajanju od šest nastavnih sati, internog je karaktera, a realizirana je u Centru za obuku struktura zaštite i spašavanja FUCZ i to u dvije grupe. Prva grupa deminera učestvovala je na obuci 26. januara, a činili su je demineri iz Kantona Sarajevo, Srednjobosanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, dok je za drugu grupu deminera iz ostalih kantona (Unsko-sanski, Tuzlanski, Posavski, Zeničko-dobojski i Kanton 10), obuka realizirana 27. januara ove godine.

Prema Nastavnom planu i programu dopunske obuke, kojeg je utvrdio direktor FUCZ, ovom obaveznom vidu obuke podliježu svi akreditirani demineri, odnosno deminerski timovi koji će učestvovati u procesu humanitarnog deminiranja u ovoj godini.

Obuku su realizirali iskusni predavači, odnosno službenici i namještenici-demineri iz FUCZ.

Izvještaj o realiziranoj doobuci deminera, sa rezultatima testiranja dostavljen je BHMAC-u.

Realizacijom ove obavezne dopunske obuke, odnosno doobuke deminera, prije početka deminerske sezone, stekli su se uslovi za otpočinjanje aktivnosti na deminerskim radilištima širom Federacije Bosne i Hercegovine, čim to vremenski uslovi dozvole.