U Banja Luci održana Završna planska konferencija u okviru projekta „EU za bolju civilnu zaštitu – izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske Unije“

Izrađen je elaborat vježbe za završnu aktivnost u okviru projekta „EU za bolju civilnu zaštitu” – terensku vježba civilne zaštite “EU CZ BiH – BANJA LUKA 2021”, na kojoj će učestvovati pripadnici Federalne uprava civilne zaštite.

U okviru projekta „EU za bolju civilnu zaštitu – izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske Unije“, koji finansira Europska unija kroz Instrument za predpristupnu pomoć (IPA), u Banja Luci je 07. septembra 2021. godine održana Završna planska konferencija za terensku vježbu “EU CZ BiH – Banja Luka 2021”.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Republičke uprave civilne zaštite, Odjela za javnu sigurnost Brčko Distrikta BiH i Federalne uprave civilne zaštite, te predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a Republike Hrvatske kao voditelji Konzorcija za implementaciju ovog Projekta i Asocijacije za upravljanje rizicima – AZUR.

Ova planska konferencija je organizovana u svrhu pripreme terenske vježbe “EU CZ BiH – Banja Luka 2021” koja će se održati od 11. do 15. oktobra 2021. godine u Banja Luci.

Na konferenciji je usvojen elaborat vježbe sa svim potrebnim elementima, (detaljan scenarij, ciljevi vježbe, sudionici vježbe, priprema lokacija, dinamika vježbe, plan logistike i sigurnosti, program za promatrače i analiza vježbe).

Definirani su i svi timovi učesnici vježbe (kako tematski timovi za organizaciju vježbe, tako i operativni timovi koji su nominirani za vježbu, a koji su završilie treninge u okviru radnih paketa ovog Projekta (CMI – Uvodni tečaj u Mehanizam Unije za civilne zaštitu, kamp menadžement, traganje i spašavanje iz ruševina – USAR, traganje i spašavanje na vodi – RESCUE 3).

 

Završna aktivnost radnog paketa 2. projekta „EU za bolju civilnu zaštitu” je navedena terenska vježba civilne zaštite “EU CZ BiH – BANJA LUKA 2021”, na kojoj će učestvovati uposlenici i timovi Federalne uprava civilne zaštite, kao predstavnici i partneri u ovom Projektu, a čiji je osnovni cilj smanjiti ranjivost na prirodne i druge katastrofe na svim nivoima Bosne i Hercegovine, te omogućiti BiH da postane država učesnica u Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu.