Deminiranjem zadatka „Kuta 3“ u Općini Vogošća Federalna uprava civilne zaštite realizovala preuzete obaveze iz projekta „Sarajevo bez mina“

Fedealna uprava civilne zaštite završila je aktivnosti na deminiranju zadatka „Kuta 3“ na području Općine Vogošća, ukupne površine 52.716 m². Radi se o posljednjem od četiri zadatka koje je Federalna uprava civilne zaštite preuzela u okviru implementacije projekta „Sarajevo bez mina“.

Fedealna uprava civilne zaštite završila je aktivnosti na deminiranju zadatka „Kuta 3“ na području Općine Vogošća, ukupne površine 52.716 m². Radi se o posljednjem od četiri zadatka koje su deminerski timovi FUCZ preuzeli u cilju implementacije projekta „Sarajevo bez mina“.

Područje ovog deminerskog zadatka pozicionirano je na sjevernim padinama Golog brda (MAC ID 14209, Općina Vogošća), kroz koje se proteže trasa dalekovoda za snabdjevanje električnom energijom, a u samoj blizini deminirane površine nalaze se i livade koje se koriste za ispašu stoke.

U projektnoj dokumentaciji za deminiranje predmetne površine nije bilo zapisnika o postojanju minskih polja, ali su u istoj postojale određene informacije o mogućoj minskoj opasnosti.

Ovom deminerskom zadatku dodatnu otežavajuću okolnost pri njegovoj realizaciji predstavljala je i sumnja na postojanje kasetne podmunicije KB-1, čije je prisustvo detektovano na prethodno završenim deminerskim zadacima na ovom području.

Takođe je izvođenje deminerskih radova otežavala velika zagađenost metalom cjelokupne rizične površine, uzrokovana intenzivnim ratnim dejstvima, konfiguracijom terena i gustom vegetacijom na dijelovima zadatka.

Na zadatku „Kuta 3“ pronađene su  dvije protivpješadijske mine, PMA-2 i MRUD, kao i 90 komada različitog NUS-a (neeksplodirana ubojna sredstva). Pronađena minsko-eksplozivna sredstva uklonili su i uništili timovi za UES FUCZ.

 

Deminiranjem ovog zadatka Federalna uprava civilne zaštite je u potpunosti  realizovala preuzete obaveze iz projekta „Sarajevo bez mina“, u okviru kojeg su u potpunosti završena četiri zadatka ukupne površine 205.179 m², a na kojim je pronađeno i uništeno 8 protivpješadijskih mina, 273 komada raznih neeksplodiranih ubojnih sredstava i 42 komada kasetne podmunicije (KB-1).