Timovi za UES FUCZ za prva 4 i po mjeseca 2018. godine uspješno obavili 563 zadatka i uklonili i uništili 1.828 komada eksplozivnih sredstava

Od 1. januara do 15. maja 2018. godine timovi FUCZ uklonili su i uništili ukupno 1.828 komada eksplozivnih sredstava. Najviše zadataka u jednoj lokalnoj zajednici izvršeno je na području Grada Mostara – 49 što je više od polovine zadataka izvršenih u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. U ovom periodu timovi FUCZ realizovali su nekoliko tehnički zahtjevnih i sigurnosno složenih zadataka, kao što je spuštanje (u dva navrata) pripadnika timova za UES (uklanjanje eksplozivnih sredstava) u speleološke objekte – jame na području Goranaca kod Mostara na dubinu od 50 metara i Crijevčića kod Kladnja na dubinu od 20 metara odakle je izvučeno 10 komada odbačenih eksplozivnih sredstava. U dvorištu porodične kuće u naselju Ritošići kod Gračanice pronađena je neeksplodirana kasetna bomba iz Drugog svjetskog rata. Kako je bomba bila osjetljiva za bilo kakvu manipulaciju, a nije mogla biti uništena na licu mjesta, nakon izvršene evakuacije stanovništva iz opasnog radijusa improvizovana je žičara od užadi kojom je bomba izmještena oko 40 metara dalje gdje je uništena kontrolisanom detonacijom. Tri dana tri tima FUCZ čistili su zaostalu ratnu zemunicu-skladiše u Oseniku kod Hadžića i iz nje uklonili 47.000 komada pješadijske municije kalibra od 5,56 mm do 12,7 mm.

Nakon agresije na BiH (1992-1995.), pa i poslije Drugog, čak i Prvog svjetskog rata, veliki dio BiH ostao je “zagađen” minama i neeksplodiranim ubojnim sredstvima.

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), demineri, timovi za UES itd. u obavljaju svojih zadataka svakodnevno se, između ostalog, susreću sa brojnim aktivnostima i poslovima na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, u što svakako prioritetno spada uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava.

Timovi za uništavanje eksplozivnih sredstava FUCZ, agencije Vlade FBiH  čija je osnovna djelatnost deminiranje i uništavanje eksplozivnih sredstava, od početka 2018. godine do polovine maja realizovali su čak 563 zadatka uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstava. Iako je u zimskom periodu zbog vremenskih prilika ova aktivnost smanjena, ipak su u januaru obavili 86, februaru 59 a u martu 110 zadataka uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstva. U aprilu je obavljen 181 zadatak a samo u prvoj polovini maja rekordnih 127.

Tokom prva dva mjeseca 2018. godine timovi za uklanjanje eksplozivnih sredstava FUCZ odgovarali su prosječno na 2-3 prijave dnevno, da bi sa poboljšanjem vremena od početka marta broj prijava narastao na 6-7 dnevno, uključujući vikende i praznike. Posljednja sedmica aprila bila je rekordna sa 68 izvršenih zadataka na području osam kantona Federacije BiH. Prijave su putem kantonalnih operativnih centara proslijeđene iz svih kantona, a odnosile su se na neeksplodirana i odbačena eksplozivna sredstava, te mine pronađene na području 68 općina na teritoriji Federacije BiH. Najveći broj zadataka realizovan je na području Sarajevskog kantona -120, u kojem prednjače općine Hadžići sa 33 i Ilidža sa 21 realizovanim zadatkom. Najviše zadataka u jednoj lokalnoj zajednici izvršeno je na području Grada Mostara – 49 što je više od polovine zadataka izvršenih u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Izvršenjem zadataka timovi FUCZ su uklonili i uništili ukupno 1.828 komada eksplozivnih sredstava. Najviše je uklonjeno i uništeno ručnih bombi 831, tromblonskih mina 175, artiljerijskih granata i minobacačkih mina 247, protivoklopnih raketa  i mina za ručni bacač 85, kasetne municije 30, potisnih punjenja i raketnih motora 33, šest improvizovanih eksplozivnih sredstava, 303 protivpješadijske i 18 protivtenkovskih mina, te 100 komada ostalih eksplozivnih sredstava – upaljača, trasera, različitih pirotehničkih punjenja i ostalog. Prosječno, svakog dana od početka godine uklonjeno je i uništeno 12-13 različitih eksplozivnih sredstava.

U ovom periodu timovi FUCZ realizovali su nekoliko naročito tehnički zahtjevnih i sigurnosno složenih zadataka. U dva navrata pripadnici timova za UES spuštali su se u speleološke objekte – jame, u aprilu na području Goranaca kod Mostara na dubinu od 50 metara gdje je pregledano dno jame zbog priprema za izvođenje speleološke obuke, a u maju na području Crijevčića kod Kladnja na dubinu od 20 metara odakle je izvučeno 10 komada odbačenih eksplozivnih sredstava. Ovi zadaci su realizirani kombinacijom speleoloških tehnika sa procedurama uklanjanja eksplozivnih sredstava. U dvorištu porodične kuće u naselju Ritošići kod Gračanice pronađena je neeksplodirana kasetna bomba iz perioda Drugog svjetskog rata. Kako je bomba bila osjetljiva za bilo kakvu manipulaciju, a nije mogla biti uništena na licu mjesta, nakon izvršene evakuacije stanovništva iz opasnog radijusa improvizovana je žičara od užadi kojom je bomba izmještena oko 40 metara dalje gdje je uništena kontrolisanom detonacijom.

Istog dana kada je realiziran zadatak u Gračanici, prilikom izvođenja građevinskih radova, u naselju Osenik kod Hadžića pronađeno je zaostalo ratno skladište – zemunica u kojoj je bila odložena pješadijska municija. Tokom tri dana, koliko je trajalo čišćenje ove zemunice u kojem su sudjelovala tri tima FUCZ, uklonjeno je 47.000 komada pješadijske municije kalibra od 5,56 mm do 12,7 mm.

Pored svih navedenih poslova u periodu od početka aprila do polovine maja 2018. godine izvedena je i obuka tehničara za uklanjanje eksplozivnih sredstava na kojoj je obučeno 10 polaznika za izvršenje poslova uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstava.

Sve navedene aktivnosti, pa i one ostale, pripadnici FUCZ nastavljaju i dalje izvršavati s ciljem zaštite stanovništva i njihove imovine.