Timovi FUCZ pomažu stanovništvu poplavljenih područja u Tuzlanskom kantonu

Federalna uprava civilne zaštite uputila je danas timove kako bi pomogli stanovništvu u općinama koje su najviše pogođene poplavama u Tuzlanskom kantonu. Timovi koji su na teren izašli na zahtjev Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla sastavljeni su od 32 pripadnika FUCZ, dvije posade sa raft čamcima, 10 pumpi, 50 isušivača vlage i drugom potrebnom opremom. Kao prioritet određeni su Grad Živinice i općina Kladanj a timovi će se po potrebi  uputiti i u Grad Srebrenik. Po dolasku na teren dio timova upućen je u Stupare (Kladanj) a dio u Đurđevik (Živinice) gdje su odmah započeli sa ispumpavanjem vode iz poplavljenih objekata. Po potrebi FUCZ će poslati još timova koji su u stanju pune pripravnosti.

Zbog poplava na području Tuzlanskog kantona koje su najviše problema donijele mještanima naselja na području gradova Srebrenik i  Živinice i općine Kladanj, u kojoj je proglašeno stanje prirodne nesreće, Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) uputila je svoje timove kako bi pomogli stanovništvu pogođenih područja.

Timovi FUCZ koji su na teren izašli na zahtjev Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla (KUCZ TK) imaju 32 pripadnika, dvije posade sa raft čamcima, 10 pumpi, 50 isušivača vlage i drugu potrebnu opremu. Kao prioritet određeni su Grad Živinice i općina Kladanj a timovi će se po potrebi  uputiti i u Špionicu na području Grada Srebrenika . Po dolasku na teren dio timova je upućen u Stupare (Kladanj) a dio u Đurđevik (Živinice) gdje su odmah započeli sa ispumpavanjem vode iz poplavljenih objekata.

Timovi FUCZ će raditi na terenu sve dok postoji potreba za njihovim angažmanom a ako bude trebalo FUCZ će poslati i dodatne timove koji su u stanju pune pripravnosti.