Timovi FUCZ deminirali lokaciju “Voljice – Kute I i II” kod Gornjeg Vakufa – Uskoplja

Deminiranje na zadatku “Voljice – Kute I i II” kod Gornjeg Vakufa – Uskoplja, ukupne sumnjive površine od 89.966 m², obavili su timovi Federalne uprave civilne zaštite – Deminerski tim za uzorkovanje, Tim za mehaničku pripremu zemljišta sa mašinama PT-300 D: Mine i MV-4 i POEK tim sa dvije prege. Pronađena je i uništene jedna mina PPMR – Čapljinka, a od neeksplodiranih ubojnih sredstava – dvije tromblonske kumulativne mine M-60 i dvije tromblonske trenutne mine M-60. 

Deminiranje na zadatku “Voljice – Kute I i II”, koji je udaljen 4,5 km od Gornjeg Vakufa – Uskoplja, obavili su timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – Deminerski tim za uzorkovanje, Tim za mehaničku pripremu zemljišta sa mašinama PT-300 D: Mine i MV-4 i POEK tim sa dvije prege.

Ukupna sumnjiva površina ovog zadatka iznosila je 89.966 m², manuelno tehnički izviđena površina je 18966 m², mehaničkom (mašinskom) pripremom 71.000 m², dok su prege na probijanju do 50{a2a319f19d50a12f1aed2e6c36733902941c3f94d4616828affb0c4c4a30ded0} radnih staza iza mehaničke pripreme očistile 2.200 m².

Pronađena je i uništene jedna mina PPMR – Čapljinka, a od neeksplodiranih ubojnih sredstava – dvije tromblonske kumulativne mine M-60 i dvije tromblonske trenutne mine M-60.

Ova lokacija nalazi se u blizini Gornjeg Vakufa, između naselja Jagnjid i Kute, uz koju prolazi put koji povezuje ova dva naselja i svakodnevno se koristi od strane lokalnog stanovništva.

Nakon deminiranja lokacije stekli su se uslovi za bezbjedniji pristup lokalnog stanovništva parcelama s ciljem bavljenja poljoprivredom i stočarstvom.