Tim za civilno-vojnu saradnju (CMSE) Ambasade SAD-a u BiH posjetio FUCZ

U okviru ove posjete održan je radni sastanak na kome se, između ostalog, razgovaralo o temama kao što su sistem ranog upozoravanja, edukacija o podizanju svijesti u odnosu prema okruženju te prevenciji prirodnih i drugih nesreća na nivou  osnovnog i srednjeg obrazovanja i jačanje odgovora lokalne zajednice na prirodne i druge nesreće. Jedna od tema bila je vezana za buduću saradnju kao i iskustva proistekla iz prethodne saradnje FUCZ i Ambasade SAD-a u BiH. Direktor FUCZ Fahrudin Solak osvrnuo se  i na saradnju u oblasti obuka na kojima su učestvovali predstavnici FUCZ i koje će se nastaviti u narednom periodu što će dodatno koristiti osposobljavanju pripadnika FUCZ za njihove trenutne i buduće misije. 

Članovi tima za  civilno-vojnu saradnju (CMSE) Ambasade SAD-a u BiH, koji su preuzeli dužnost od prethodnog tima koji je završio misiju, posjetili su danas Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ) kako bi novi tim uspostavio kontakt sa rukovodstvom ove Uprave i nastavio započetu saradnju. Obje strane složile su se da je potrebno jačati lokalnu zajednicu i resurse civilne zaštite na nivou općina kako bi se što bolje odgovorilo na prirodne i druge nesreće a prioritet buduće saradnje i djelovanja biće općine sa malim budžetom koje su ugrožene prirodnim i drugim nesrećama.

U okviru ove posjete održan je radni sastanak na kome se, između ostalog, razgovaralo o temama kao što su sistem ranog upozoravanja, edukacija o podizanju svijesti u odnosu prema okruženju, prevenciji prirodnih i drugih nesreća na nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja i jačanje odgovora lokalne zajednice na prirodne i druge nesreće. Jedna od tema bila je vezana za buduću saradnju kao i iskustva proistekla iz prethodne saradnje FUCZ i Ambasade SAD-a u BiH. Direktor FUCZ Fahrudin Solak osvrnuo se  i na saradnju u oblasti obuka na kojima su učestvovali i predstavnici FUCZ i koje će se nastaviti u narednom periodu i što će dodatno koristiti osposobljavanju pripadnika FUCZ za njihove trenutne i buduće misije.

Sastanak je ocijenjen veoma uspješnim, a dogovorene su konkretne aktivnosti buduće saradnje.