Tim FUCZ sa opremom krenuo za Skoplje kako bi pomogao u otklanjanju posljedica nedavnih katastrofalnih poplava

Od ukupno 14 ljudi u timu Federacije BiH, pored 10 pripadnika FUCZ, su i dvije posade (četiri vatrogasca) Civilne zaštite Kantona Sarajevo sa dva vatrogasna vozila (cisterne) i pratećom opremom.

Tim FUCZ (10 ljudi) i još četiri vatrogasca Civilne zaštite Kantona Sarajeva sa opremom i vatrogasnim vozilima u petak, 12.08.2016. godine,  krenuli su za Makedoniju kako bi pomogli u otklanjanju posljedica nakon nedavnih katastrofalnih poplava u Skoplju.

U skladu sa odlukom Vijeća ministara BiH i Sporazumom između Vijeća Ministra BiH i Vlade Republike Makedonije o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, Republika Makedonija, posredstvom Centra za odgovor i koordinaciju EU (ERCC), obratila se Ministarstvu sigurnosti BiH sa Zahtjevom za međunarodnu pomoć, nakon nedavnih katastrofalnih poplava koje su posebno pogodile Skoplje.

Operativno-komunikacijski centar -112 pri Ministarstvu sigurnosti BiH uputio je ovaj zahtjev Federalnoj upravi civilne zaštite (FUCZ) koja je odlučila u Makedoniju (Skoplje) poslati tim od 10 ljudi sa opremom (visokotlačne pumpe za vodu).

Od ukupno 14 ljudi u timu Federacije BiH, pored 10 pripadnika FUCZ, su i dvije posade (četiri vatrogasca) Civilne zaštite Kantona Sarajevo sa dva vatrogasna vozila (cisterne) i pratećom opremom.

Svi članovi ovog tima obučeni su i opremljeni za brzi odgovor u slučaju katastrofa.

Republika Makedonija je u toku poplava u maju 2014. godine poslala tim vatrogasaca sa vozilom i opremom koji je zajedno sa vatrogascima i pripadnicima FUCZ pružao pomoć ugroženim područjima.

Ovi timovi će u Makedoniji boraviti do 21.8.2016. godine.