Tim FUCZ na međunarodnoj terenskoj vježbi „NICS Montenegro Field Exercise 2019.“

Tema ove međunarodne terenske vježbe bila je gašenje požara na otvorenom prostoru i testiranje najsavremenijih informacionih tehnologija za koordiniranje i rukovođenje u zaštiti i spašavanju a izvedena je u okviru NATO Programa nauka za mir i bezbjednost  -NATO Science for Peace and Security Programme – SPS projekta G4968 (NICS). Organizator vježbe bio je Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore a, pored predstavnika Bosne i Hercegovine, u vježbi su učestvovali i  timovi iz Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Crne Gore, kao domaćina vježbe.

Od 1. do 4. oktobra, na području gradova Podgorica i Danilovgrad u Crnoj Gori, održana je međunarodna terenska NATO vježba pod nazivom „NICS Montenegro Field Exercise 2019“.

Cilj ove međunarodne terenske vježbe bio je da kroz scenarij gašenja požara na otvorenom prostoru testira najsavremenije informacione tehnologije za koordiniranje i rukovođenje u zaštiti i spašavanju . Vježba je izvedena u okviru NATO Programa nauka za mir i bezbjednost  – NATO Science for Peace and Security Programme – SPS projekta G4968 (NICS), koji za cilj ima implementaciju informacionog sistema pod nazivom „Next Generation Incident Command System – NICS”. Ovaj sistem omogućava razmjenu informacija i koordinaciju službi zaštite i spašavanja tokom pružanja prekogranične pomoći na zapadnom Balkanu. Sistem NICS korisnicima u realnom vremenu pruža informacije o terenu, vremenskoj situaciji, fotografijama snimljenim iz zraka, trenutnom rasporedu snaga na terenu, geopozicijama vozila i osoba, kritičnoj infrastrukturi itd. Pomoću geografskog informacijskog sistema – GIS, NICS sve navedene informacije integrira u on-line kartu koja je dostupna svim službama uključenim u rješavanje krizne situacije. Svi novi podaci se sinhronizuju putem mrežne saradnje čime se omogućava jedinstven pristup svim aktivnostima, olakšava saradnja i pruža mogućnost bržeg donošenje ključnih odluka u vanrednim situacijama.

Države članice projekta, pored Bosne i Hercegovine, su Hrvatska, Crna Gora i Republika  Sjeverna Makedonija.

Bosnu i Hercegovinu, posredstvom Ministarstva sigurnosti BiH, na ovoj vježbi predstavljao je tim za gašenje požara sastavljen od 15 pripadnika Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i pet pripadnika Odjela za javnu sigurnost Brčko distrikta BiH – PVJ Brčko distrikta BiH. Zadatak tima iz BiH bio je da u koordinaciji sa vatrogasnim jedinicama Danilovgrad i Pljevlja, te sa timom za medicinsku pomoć iz Sjeverne Makedonije od požara odbrani stanovništvo i stambene objekte na lokalitetu Lužnica i da svoje aktivnosti evidentira kroz informacioni sistem NICS.  Tim je iskazao izuzetnu osposobljenost i opremljenost, te dobru saradnju sa svim timovima učesnicima na vježbi.

 

Ova vježba je jedna u nizu koje NATO Euroatlanski centar kontinuirano održava na području zemalja članica i kandidata za članstvo u NATO-u i zemalja Partnerstva za mir, ali je ujedno i događaj kroz koji se razvija saradnja u sistemu zaštite i spašavanja i civilne zaštite na području regiona i šire.