Tag Archive for: Srbija

Pripadnici FUCZ učestvovali na petodnevnoj obuci tim lidera, zamjenika tim lidera i oficira za vezu za spašavanje na vodi
Predstavnik FUCZ učestvovao na kursu Hemijsko-biološko-radiološko-nuklearne zaštite (HBRN) u organizaciji NATO-a