Studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva posjetili Federalnu upravu civilne zaštite

Ova radna posjeta studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Federalnoj upravi civilne zaštite dio je planiranih aktivnosti koje se provode u skladu sa sporazumom o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji potpisanim još 2015. godine a realizirana je u okviru nastavnog predmeta “Krizni menadžment” i uz mnoge druge aktivnosti nastavak je veoma dobre dosadašnje saradnje ove dvije institucije.

Grupa od 40 studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu posjetila je jučer Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ).

U toku posjete studenti su, zajedno sa koordinatorom asistentom Kenanom Hodžićem, prisustvovali predavanju “Uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES)” kroz koje su upoznati sa problemom mina i NUS-a u Bosni i Hercegovini i međunarodnim standardima i procedurama za njihovo uklanjanje, radom Sektora za operacije deminiranja i uklanjanja eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zastite, njegovoj opremljenosti, popuni, osposobljenosti, kao i aktivnostima koje svakodnevno provode deminerski timovi.

Sporazumu koji je potpisan između FUCZ i ovog Fakulteta, još 2015. godine, prethodila je zajednička potreba za doprinosom u naučnoj, obrazovnoj i stručnoj sferi razvoja društvenih nauka i želje za saradnjom koja će doprinijeti razvoju, razmjeni iskustava i znanja, te potvrde zajedničkih interesa za unapređenjem u oblasti edukacije i istraživanja.

Studenti su pokazali veliku zainteresiranost za prezentovanu temu ali i za Projekat “Mreža volontera FUCZ”. Neki od studenata već su članovi ove Mreže a za one koji do sada nisu imali priliku ukratko je predstavljen ovaj projekat, način prijave te su pozvani da postanu dio “Mreže volontera FUCZ” .Volontiranje je aktivnost od interesa za sistem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na provođenju preventivnih i operativnih aktivnosti i mjera zaštite i spašavanja kojim se želi postići aktivno uključivanje građana u društvene procese i razvoj humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva a mladi ljudi, posebno oni koji se obrazuju za rad u strukturama kao što je civilna zaštita, trebaju biti nosioci ovakvih aktivnosti.

Studenti su pozvani i da kroz službenu web i facebook stranicu, youtube kanal i instagram profil prate rad FUCZ.