Sažetak redovnog izvještajao stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 10./11.01.2023. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 10.01.2023. godine.

 Bosansko-podrinjski kanton

Dana 10.01.2023. godine, uzorkovan je materijal na COVID-19 kod 3 osobe. Prema rezultatima testiranja nije bilo pozitivnih na COVID -19. Na području BPK Goražde zaključno sa 10.01.2023. godine, oporavljeno je 4343 osoba, 128 je preminulo.

POŽARI 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je dvije intervencije na gašenju požara u ul. Benjamina Kalaja i Zahirovića put, gdje je gorio automobil i otpad u kontejneru.

Tuzlanski kanton

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik imala je intervenciju na divljoj deponiji otpada u naselju Čehaje.

 Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije manje intervencije na gašenju zapaljenog automobila i kuhinje u stambenom objektu.

Hercegovačko-neretvanski kanton

 Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju na gašenju požara

od 18:30 do 18:55 sati,  u ulici Varda, gdje je gorio otpad.

 UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na četiri lokacije na području općina Kiseljak, Čelić, Bužim i grada Gradačac timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 5 eksplozivnih sredstava.

OSTALO

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Posavski kanton

I dalje se nastavlja potraga za pet turskih državljana na rijeci Savi, općina Odžak. Potragu  u koju je uključena  Federalna specijalizirana jedinica civlne zaštite za spašavanje na vodi i pod vodom u saradnji sa spasilačkim timom AFAD-a iz Republike Turske, otežava kiša, hladno vrijeme i velike količine blata i mulja uz obalu rijeke Save.

 FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR