Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 31.08/01.09.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI       

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara niskog rastinja u naselju Vrapčići..

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinca općine Čapljina, imala je intervencije na gašenju požara niskog rastinja u: Višićima, Trebižatu i na Vrhovniku, te jednu intervenciju na gašenju otpada u Ševač Polju.

 Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju u 10:50 sati, na lokaciji Mosnik, gdje je gorjela trava, opožareno je cca 100 m2. Požar je ugašen.

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik imala je intervenciju u 18:25 sati, u mjestu Novo Naselje,  gdje je gorjela divlja deponija. Požar je ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara putničkog motornog vozila u mjestu Dolača, te jednu intervenciju na gašenju požara na stambenoj zgradi u ulici Jalimamov put.  Navedeni požari su ugašenji, povrijeđenih lica nije bilo.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara pušnice za sušenje voća. Požar je ugašen, na objektu je pričinjena materijalna šteta.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA – ZRAKA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK kvalitet zraka za dan 31.08.2018 godine ne može se ocijeniti na lokalitetima Živinice, mobilna: Kalesija, dok je na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac odgovarao  kvalitetu čistog zraka.

 NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Dana 31.08.2018. godine, u 10:23 sati, primljena informacija o pronalasku nepozanatog  eksplozivnog sredstva u naselju Resnik br.14.

Općina Ilijaš. Dana 31.08.2018. godine, u 14:01 sati, primljena informacija o pronalasku dvije ručne bombe na Nišićima.

Informacije o pronalasku eksplozivnih sredstava proslijeđene su uposlenicima  Federalne uprave civilne zaštite za UES.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  angažovani  su u sklopu operacije na vađenju NUS-a iz jezera (kop) Šićki Brod.

Općina Banovići. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  nastavili su radove na deminiranju terena na zadatku „Pribitkovići“ III.

Općina Kladanj. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  izvršili su  primopredaju deminirane površine na zadatku „Njivice-Stupari“ na području općine Kladanj lokalnim organima vlasti uz prisustvo predstavnika regionalnog ureda BH MAC-a, Federalne uprave CZ, Kantonalne uprave CZ i općinske službe CZ Kladanj.

Općina Doboj-Istok. Dana 31.08.2018.godine, primljena informacija o pronalasku eksplozivnih sredstava, radilo se o  ROB – 3 komada i minobacačka granata – 1 komad.

Informacije o pronalasku eksplozivnih sredstava proslijeđene su uposlenicima  Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 OSTALO

 FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti meteoalarm  za  područje: Kantona  Sarajevo, Tuzlanskog kantona, Unskosanskog kantona, Hercegovačkoneretvanskog kantona i Kantona 10,  zbog mogućih pljuskova sa grmljavinama.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE