Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 31.01/.01.02.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan, 31.01.2021. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH, novozaraženih  sa Covid-19 je 118, dok je aktivno zaraženih 10.857 osoba.

Zapadnohercegovački kanton

Na području kantona prethodnog dana registrovano je 6 novozaraženih osoba sa  Covid-19. Aktivno je zaraženih 91 osoba.

Bosansko-podrinjski kanton

Dana 31.02. uzorkovan je materijal za testiranje na COVID-19 kod 3 osobe, prema rezultatima testiranja svi uzorci su negativni na COVID-19.

Zaključno sa 30.01. ukupno je 1 aktivno zaraženih osoba koronavirusom (COVID-19) na području BPK, od COVID-19 oporavljeno je ukupno 1040 osoba, a 43 osobe su preminule (38 iz Goražda, 3 iz Ustikoline, 2 iz Prače).

POPLAVE – VODOSTAJI

 Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu  duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati.

Bosanski Brod…………………………………     598 cm (pripremno stanje), jučer 584 cm,

Bosanski Šamac………………………………     468 cm (pripremno stanje), jučer 445 cm,

Orašje…………………………………………..     693 cm (pripremno stanje), jučer 671 cm.

 Hercegovačkoneretvanski kanton

 Vodostaji rijeka

  

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati     126 cm 160 cm
Mostar 07:15 sati     515 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati      -42 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati     313 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati 188 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:00 sati     100 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati     278 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati     141 cm 130 cm

 

 Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,02 m.n.m., (tačka preljeva, je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje jučer, viši je za 14 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 36,2  m3/s.

 Zapadnohercegovački kanton

Vodostaj izmjeren  jutros u 08:00 sati, na  vodomjernoj stanici Humac, rijeke Trebižat, iznosi  314 cm,  jučer u isto vrijeme 288 cm. Na snazi su redovne mjere odbrane od poplava. (Na 280 cm preduzimaju se redovne mjere obrane od poplave, a na 330 cm izvanredne.)

POŽARI 

 Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica Tuzla imala je intervencije na gašenju požara i to:

– požar na divljoj deponiji otpada kod azila za pse u naselju Paša Bunar,

– požar na kući u naselju Grabovica.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 Tuzlanski kanton

 Kvalitet zraka

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 31.1.2021. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima: Skver, BKC, Bukinje i Lukavac. Na lokalitetu Mobilna Gračanica nije bilo moguće ocijeniti kvalitet zraka.

 FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR