Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 01.02/.02.02.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan, 01.02.2021. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH, novozaraženih  sa Covid-19 je 118, dok je aktivno zaraženih 10.661 osoba.

 

Zapadnohercegovački kanton

 

Na području kantona prethodnog dana nije bilo novozaraženih osoba sa  Covid-19. Aktivno je zaraženih 87 osoba.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Županije Posavske od Korona virusa ( COVID19) testirano je 3672

osoba od kojih je 892 osoba pozitivno  (823 osoba je izliječeno, 59 osoba umrlo), a

aktivno je 10 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Dana 01.02. uzorkovan je materijal za testiranje na COVID-19 kod 16 osoba, prema rezultatima testiranja svi uzorci su negativni na COVID-19.

Zaključno sa 01.02. na područu Bosansko-podrinjskog kantona nema aktivno zaraženih

osoba koronavirusom (COVID-19), oporavljeno je ukupno 1041 osoba, a 43 osobe su preminule (38 iz Goražda, 3 iz Ustikoline, 2 iz Prače).

 

Kanton 10

Dana 01.02.2021.g. testirano je 55 osoba na COVID-19, 14 osoba je pozitivno.

 

 

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu  duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati.

Bosanski Brod…………………………………     611 cm (pripremno stanje), jučer 598 cm,

Bosanski Šamac………………………………     483 cm (pripremno stanje), jučer 468 cm,

Orašje…………………………………………..     710 cm (pripremno stanje), jučer 693 cm.

 

Hercegovačkoneretvanski kanton

 

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati 113 cm 160 cm
Mostar 07:15 sati     492 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati       -9 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati     309 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati 234 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:00 sati     103 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati     279 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati     141 cm 130 cm

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,16 m.n.m., (tačka preljeva, je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje jučer, viši je za 14 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 36,40  m3/s.

 

Zapadnohercegovački kanton

Vodostaj izmjeren  jutros u 08:00 sati, na  vodomjernoj stanici Humac, rijeke Trebižat, iznosi  308 cm,  jučer u isto vrijeme 314 cm. Na snazi su redovne mjere odbrane od poplava. (Na 280 cm preduzimaju se redovne mjere obrane od poplave, a na 330 cm izvanredne.)

 

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • od 08:13 do 10:20 sati u mjestu Ivanjska, gdje je gorio stambeni objekat, u kojem je jedno lice (samac) smrtno stradalo.Pričinjena je totalna šteta na objektu,
  • od 08:05 do 09:15 sati u mjestu Mahala, gdje je gorio dimnjak.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije manje  intervencije i to jednu na gašnjenju požara na automobilu, a jednu na gašenju požara na baraci.

 

Zeničko-dobojski kanton

 

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je dvije  intervencije na gašenju požara i to:

  • na željezničkoj stanici, gdje je gorio dimnjak,
  • u ulici 311. Lahke brigade, gdje je gorio otpadni materijal u kontejneru.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na dvije lokacije na području gradova Gradačac i Mostar timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 2 eksplozivna sredstva.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 01.02.2021 godine ne može se ocijeniti na lokalitetu Mobilna: Gračanica. Kvalitet zraka za dan 01.02.2021 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac. Kvalitet zraka za dan 01.02.2021 godine odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetu Živinice

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR