Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 31.01./01.02.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 19:30-21:45 sati u mjestu Memići, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

– od 04:15-06:00 sati u mjestu Krivaja, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju u mjestu Bartikovci u vremenu od 20:20-22:25 sati. Gorjela je šuma. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju u mjestu Veinac. Gorjela je šuma. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom i četiri mještana.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara:

– od 13:45 do 14:50 sati, u G.Vrapčićima, gorio napušteni objekat,

– od 21:35 do 22:00 sati, na Bijelom Brijegu, gorjele elektro-instalacije.

Općina Čapljina. Profesionalna vatrogasna jedinica Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara u Klepcima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Stolac. Profesionalna vatrogasna jedinica Stolac imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Stolovi, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od 0,5 ha.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Šanica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Profesionalna vatrogasna jedinica Zenica imala je tri manje intervencije na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja na lokalitetima Smetovi, Rustići i Krč. Požari su ugašeni. Povrijeđenih nije bilo.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervenciju na gašenju požara u stambenom objektu – kuća u mjestu Opšenik. Povrijeđenih nije bilo. Pričinjena je materijalna šteta. Pored toga imali su i manju intervenciju u mjestu Bistrica, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava.

 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići.Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju u Etno selu Mačkovac, gdje je došlo do požara na dimnjaku. Požar je lokaliziran i ugašen.

 

ZAGAĐENOST OKOLIŠA

Kanton Sarajevo

Operativni štab Vlade Kantona Sarajevo je, u petak, 29.01. 2016. godine, nakon uočenog trenda pada zagađujućih materija u zraku, donio Odluku o ukidanju Druge epizode „Upozorenje“, dok i dalje na snazi ostaje Prva epizoda ”Pripravnost” sa određenim mjerama u Kantonu Sarajevu.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. U gradu Bihaću je, zbog kvara, od 19:18-20:20 sati, van napona bio 10 kV dalekovod DIP 4. novembar.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Zbog kvara na mreži, bez napajanja el. energijom je manji dio naselja Bijeli Brijeg.

 

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite, na čelu sa direktorom Fahrudinom Solakom, u ranim jutarnjim satima krenuli su u potragu za nestalim Adinom Mustajbegovićem, rođenim 1981.godine iz Olova, naselje Solun. Pored snaga civilne zaštite u pretrazi rijeke Krivaje uključeni su pripadnici Specijalističke jedinice MUP-a Ze-Do kantona sa ronilačkom opremom, kao i pripadnici Rafting kluba iz Olova. Izvršena je pretraga korita rijeke Krivaje (u dužini od oko 1000 metara), ali nestala osoba nije pronađena.

Do momenta slanja ovog izvještaja nestali nije pronađen. Potraga je u toku.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE