Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 30./31.12.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 19:55 do 20:35 sati, gdje je gorilo nisko rastinje u ulici braće Fejića.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je devet intervencija na gašenju požara i to:

 • od 11:35 do 12:10 sati, u Gabela Polju, gdje je gorila trava i nisko rastinje, bile su ugrožene 3 kuće, izgorila su 2 plastenika.
 • od 12:05 do 12:35 sati, u Gabeli (otok), gdje je gorila trava i nisko rastinje,
 • od 12:25 do 12:55 sati, u Čeljevu (Knešpolje), gdje je gorila trava i nisko rastinje,
 • od 12:20 do 13:00 sati, u Čeljevu, Višići, gdje je gorilo nisko rastinje na nasipu,
 • od 13:45 do 14:30 sati, u Gabeli (čajeri), gdje je gorila trava i nisko rastinje,
 • od 15:50 do 16:25 sati, u Trebižat (Bodenici), gdje je gorila trava i nisko rastinje,
 • od 16:30 do 17:10 sati, u Grabovini (poligon), gdje je gorilo nisko rastinje i šuma,
 • od 16:50 do 17:40 sati, u Počiteljskoj adi, gdje je gorilo nisko rastinje i trava, te
 • od 17:40 do 18:15 sati, u Dračevu, prema ustavi, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik, imala je intervenciju na gašenju požara na niskom rastinju ul.16 Muslimanske. Požar je ugašen.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to požar na dimnjaku i dijelu krova u Prvoj ulici i požar u stanu također u Prvoj ulici u Lukavcu. Požari su ugašeni.

Općina Gradačac. Vatrogasna jedinica općine Gradačac, imala je intervenciju na gašenju požara na kući u naselju Požarike. Požar je ugašen.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Ljubuški, imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

 • od 13:30 do 14:00 sati, u Ljubuškom,
 • od 16:00 do 17:45 sati, u Grabovniku i
 • od 16:30 do 17:45 sati, u Klobuku. Kod ova tri požara nije bilo većih šteta , gorila je trava i nisko rastinje površine oko 10 duluma.

Grad Široki Brijeg. Ugašen je požar u Provu , gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je intervenciju na gašenju požara

u mjestu Stara Nemila 126., na zapaljenom dimnjaku, na stambenom objektu (kuća), koji je zahvatio dio krovne konstrukcije. Požar je ugašen. Povrijeđenih lica nije bilo. Pričinjena je materijalna šteta.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko, imala je intervenciju u mjestu Podvinci, zaseok Bukovik, gdje je došlo je do požara na pomoćnom objektu (štala). Tom prilikom je izgorjelo krovište sa sijenom. Požar je ugašen. Povrijeđenih lica nije bilo. Pričinjena je veća materijalna šteta.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE   CIVILNE ZAŠTITE