Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 30./31.10.2020.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u F BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Federalnog zavoda za javno zdravstvo na dan, 29.10.2020. godine, do 24:00 sati.

 

KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH
Unsko-sanski kanton 3 276
Posavski kanton 24 94
Tuzlanski kanton 102 1086
Zeničko-dobojski kanton 51 1295
Bosansko-podrinjski kanton Goražde 8 185
Srednjobosanski kanton 42 644
Hercegovačko-neretvanski kanton 204 2731
Zapadnohercegovački kanton 66 870
Kanton Sarajevo 242 3458
Kanton 10 61 480
Federacija BiH 803 11119

 

POPLAVE – VODOSTAJ

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na HA Modrac

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 196,75 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje jučer, nivo je niži za 1 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 4,7 m3/s.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………    346 cm (pripremno stanje),    jučer 354 cm,

Bosanski Šamac………………………………    136 cm (normalno stanje),     jučer 139 cm,

Orašje…………………………………………..   366  cm (normalno stanje),     jučer 368 cm.

 

POŽARI 

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je intervenciju u naselju Blatuša, na gašenju požara putničkog motornog vozila.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara, od 18:31 do 18:50 sati, u Franjevačkoj ulici, gdje je gorio kafić.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je intervenciju na gašenju požara od 16:00 do 20:00 sati, u mjestu Crnč, gdje je gorjela šuma, trava i nisko rastinje, opožareno oko 50000m2, požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom uz pomoć mještana.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom period, imali su jednu veću i tri manje požarne intervencije.

Veću intervenciju imali su dana, 31.10.2020. godine u 05:33 sati, u ulici Huseina Đoze, općina Ilidža na gašenju pomoćnog objekta. Požar je lokalizovan u 06:20 sati, i likvidiran u 08:12 sati. Na gašenju požara učestvovalo je 8 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila. Nije bilo povrijeđenih lica.

 

OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. I dalje zbog zamućenja vode na izvorištima Klokot, Ostrovica, Privilica i Trbljenik, koje su prouzrokovale obilne kišne padavine, preporučuje se potrošačima prokuhavanje vode prije upotrebe za piće. Voda sa izvorišta, Gata i Toplica je zdravstveno ispravna.

 

 

            

          OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE