Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 30.11./01.12.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 30.11.2022. godine.

 Bosansko-podrinjski kanton 

Dana 30.11.2022.godine, izvršeno je testiranje na COVID-19 kod dvije osobe. Nakon završenog testiranja jedna osoba je pozitivna na COVID-19.

Posavski kanton

Do sada su na prostoru Posavskog kantona na COVID-19, testirane 10965 osobe, od kojih je 5748 pozitivno  (5578 osoba je izliječena, 161 osoba je preminula), a aktivno je sedam osoba.

Kanton 10

Dana 30.11.2022. na području Kantona 10 testirano je pet osoba na COVID-19. Nakon završenog testiranja nije bilo pozitivnih osoba.

VODOSTAJI

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00h

Bosanski Brod…………………………………           403 (pripremno stanje), jučer 445,

Bosanski Šamac………………………………           220 (normalno stanje), jučer 278,

Orašje…………………………………………..           471 (normalno stanje), jučer 510.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 197,07 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je identičan. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 4,70 m3/s.

 POŽARI 

 Kanton Sarajevo

U protekla 24 sata pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su tri manje intervencije i to: dvije intervencije na gašenju zapaljenog otpada i jedna intervencija na gašenju zapaljenog kamiona.

Srednjobosanki kanton

 Općina Kiseljak. Vatrogasci PVJ Kiseljak imali su intervencije na gašenju požara u  ul. Žrtava domovinskog rata, gdje je gorio otpad u kontejneru, te jednu intervenciju                           na lokalitetu Tulica, gdje je gorio dimnjak na privatnoj stambenoj kući.

Općina Novi Travnik. Vatrogasci PVJ Novi Travnik imali su intervenciju na gašenju  požara u ul. Kalinska, gdje je gorio dimnjak na stambenom objektu. Požar je ugašen.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Varda, gdje je gorio dimnjak.

 

Tuzlanski kanton

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik  imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu  Ravnuše,  gdje je gorio stambeni objekat.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervenciju na gašenju požara u firmi Piemonte, gdje je gorio dimnjak.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 Obavljajući redovne zadatke na tri lokacije na području općine Ilidža i gradova Cazin, Goražde timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 6 eksplozivnih sredstava i streljivo 138 kom.

  

                                  FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR