Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 30.04./01.05.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

FEDERACIJA BiH: 919 potvrđenih slučajeva.

– Ukupno evidentirano 33 smrtnih slučaja.

– Ukupno aktivnih 525 osoba.

– Ukupno izliječenih 361 osobe.

Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo nastavio je sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo, dok su uposlenici KJKP Rad nastavili s aktivnostima na  pranju i čišćenju ulica u skladu sa Vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina na području općina: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća.

Prema izvještaju dobijenim od JU „Studentski centar“ Sarajevo u objektu Studentskog doma „Bjalave“, smještene su dvije osobe u prinudnu izolaciju jer nisu poštovale rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji.

Za navedene osobe osigurani su svi neophodni sanitarni, zdravstveni i drugi uslovi za boravak u prostorijama Studentskog doma „Bjelave“.

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obaviješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

Zeničko-dobojski kanton           

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere. O svim novim informacijama vezanim za naprijed navedeno biti ćete blagovremeno informisani.

Općina Olovo. U kućnoj izolaciji nalazi se 51 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slučajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima.

 Srednjo-bosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK.

Posavski kanton

Do sada na prostoru Županije Posavske  od Korona virusa (COVID19):

Testirano je 83 .osoba od kojih su 3.osobe pozitivne (3 osobe izliječene)nema aktivnih slučajeva.

Osobe stavljene u samoizolaciju: 638

IZAŠLO iz samoizolacije: 571 osoba

NALAZI se u samoizolaciji:67 osoba.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni štab civile zaštite HNŽ-e  dana 30.04.2020 god. održao je telefonsku sjednicu na kojoj su donesene sljedeće zapovjedi:

NAREDBA

Zabranjuje se kretanje na području Hercegovačko-neretvanske županije u vremenu od 22,00 sata do 05,00 sati.

 1. Zabrana iz točke 1. ove zapovijedi ne odnosi se na osobe:
 2. a) koje imaju ustavno pravo i obvezu izvršavanja određenih dužnosti u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti (zastupnici u zakonodavnim tijelima u BiH, članovi Predsjedništva BiH, Vijeća ministara BiH, vlada entiteta i županija itd.),
 3. b) koje su radno aktivne i profesionalno angažirane u pravosudnim i drugim tijelima (suci, tužitelji, notari i odvjetnici),
 4. c) koje su radno aktivne i profesionalno angažirane u subjektima čiji rad nije zabranjen zapovijedima Županijskog stožera civilne zaštite,
 5. d) kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć ili u slučaju potrebe pružanja skrbi djeci i starijim osobama,
 6. e) sa posebnim potrebama.
 7. Benzinske crpke kojima je rad dozvoljen od 00,00 do 24,00 sata, trebaju prilagoditi radno vrijeme prema policijskom satu za dane 1., 2. I 3.05.2020.godine.
 8. Zapovijed stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuju se na dane 1.,2. I 3. 05.2020godine.

                                                     NAREDBA

 1. Dozvoljava se postupno uvođenje pružanja redovitih specijalističko-konzultativnih i

dijagnostičkih pregleda u svim zdravstvenim ustanovama bez obzira na oblik

vlasništva, prema redoslijedu prioriteta počevši od 04.05.2020.godine, sukladno planu

zdravstvenih ustanova uz striktno pridržavanje epidemioloških mjera propisanih od

strane Zavoda za javno zdravstvo HNK/Ž koje će se objaviti na web stranici

ministarstva www.mzrss-hnz-k.ba i koje se dostavljaju svim zdravstvenim ustanovama.

 1. Zapovijed stupa na snagu 04.05.2020.godine.

Operativni centar civilne zaštite HNŽ-e

U posljednja 24 sata Operativni centar civilne zaštite i Vatrogastva HNŽ-e  izdao je 1 sanitarni upitnik za osobu pristiglu iz  Crne Gore i 1 prijavu na okupljanje većeg broja osoba na jednom mjestu. Proslijeđeno nadležnim službama na postupanje.

Općina Čitluk. Na području općine Čitluk u izolaciji se nalazi 49 osoba, dok je za 566 osoba izolacija istekla.

Aktivnosti  Crvenog križa provode se shodno naredbama, preporukama i mjerama Stožera CZ na svim razinama.Na osnovu mandata i misije ove najveće svjetske humanitarne organizacije danas smo okončali sa akcijom prikupljanja humanitarne pomoći i vršili dostavu lijekova i hrane potrebitima.

Općina Jablanica. Dana 30.04.2020. godine održana je sjednica Općinskog stožera Civilne zaštite na kojoj je razmatrana epidemiološka situacija na području Općine Jablanica, sa posebnim akcentom na analizu trenutne situacije, radi poduzimanja potrebnih mjera u cilju prevazilaženja i sprječavanja širenja COVID-a 19.

Također su razmatrane aktualne naredba Županijskog i Federalnog stožera civilne zaštite sa posebnim osvrtom na probleme u primjeni istih za vrijeme prvomajskih praznika. Date su preporuke Županijskom stožeru Civilne zaštite za preispitivanje zapovijedi od 28.04.2020.god.

Dom zdravlja Jablanica

 1. Trenutno je u kućnoj samoizolaciji 25 osoba, period samoizolacije je završio za 5 osoba. Jednom licu je određena samoizolacija.
 2. Tijekom dana na analizu nije poslan niti jedan uzorak,
 3. Od početka pandemije COVID – 19 iz Jablanice su na analizu poslana ukupno 123 uzorka iz Doma zdravlja, od čega je 18 pozitivnih uzoraka na COVID-19. Od ukupnog broja „pozitivnih“ uzoraka, 6 uzorka se odnose na retestiranje.
 4. Trenutno sa područja općine Jablanica ima 11 oboljelih od COVID-19.
 5. Jedna oboljela osoba od COVID-19, sa područja Općine Jablanica, se nalazi na bolničkom liječenju u Mostaru.
 6. U Izolatoriju Dom Samaca Jablanica nema smještenih oboljelih pacijenata. 7. Do danas na području Općine Jablanica izliječen je 1 pacijent  od COVID-19.

 Policijska stanica Jablanica

Broj izdanih rješenja o samoizolaciji je 5 – za period 296.

Broj izvršenih kontrola samoizolacije 18 – za period 1493.

Broj prekršilaca samoizolacije 0 – za period 0.

Broj prekršilaca naredbi o zabrani kretanja 0 – za period 10.

Broj isteklih rješenja o samoizolaciji 2 – za period 256.

Općina  Prozor – Rama.

PS „PROZOR-RAMA“    Dana , 1.5.2020. godine u 6.50 sati od dežurnog policajca primili smo sljedeće obavijesti ;Dana 30.04.2020. godine djelatnici PS PROZOR-RAMA izvršili su provjeru 19 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije , te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

DOM ZDRAVLJA „RAMA“      Dana , 30.04.2020. godine u 18.26 sati iz Doma zdravlja „RAMA“ primili smo slijedeću obavijest ; Dan u domu zdravlja je protekao dosta mirno. Nije bilo osoba sa simptomima korona infekcije, te nije bilo ni novih testiranja.  Sva tri testa učinjena jučer su negativna na korona virus. Osobe pod zdravstvenim nadzorom su telefonski kontaktirane i dobrog su zdravstvenog stanja.

SANITARNI INSPEKTOR OPĆINE PROZOR-RAMA   Dana , 30.04.2020. godine u 13.30 sati od sanitarnog inspektora općine Prozor-Rama zaprimili smo slijedeće izvješće ;

Na područje naše općine u protekla 24 sata zabilježen je dolazak 7 osoba iz inozemstva. Za iste je tijekom dana općinski sanitarni inspektor izdao RJEŠENJA o zdravstvenom nadzoru i zabrani kretanja od 14 dana.

DVD „RAMA“    U protekla 24 sata djelatnici DVD-a „RAMA“ dezinficirali su 15 dostavnih vozila koja dolaze na područje naše općine iz drugih sredina.

CRVENI KRIŽ OPĆINE PROZOR-RAMA

Dana , 30.4.2020. godine u 13.10 sati iz Crvenog križa općine Prozor-Rama zaprimili smo slijedeću obavijest ;                                                                                                                        U protekla 24 sata djelatnici Crvenog križa općine Prozor-Rama su izvršili podjelu 3 paketa hrane osobama koje se nalaze u socijalnoj potrebi.

 Kanton 10

Ukupno potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom 41

Umrli -1

Izliječenih – 5

Aktivnih – 35

Na jučerašnjoj 17. izvanrednoj sjednici, Županijski stožer civilne zaštite donio je tri nove Zapovijedi na području Hercegbosanske županije.

Prvom Zapovijedi zabranjuje se kretanje na području Hercegbosanske županije u vremenu od 20.00 do 05.00 sati i primjenjuje se na dane 30. travnja, 1., 2., i 3 svibnja 2020. godine.

Druga Zapovijed dozvoljava rad trgovinama na veliko i malo koje vrše promet svih vrsta proizvoda uslužnih djelatnosti, malih obrta.

Trećom Zapovijedi dozvoljeno je svakodnevno kretanje u vozilu osobama starijima od 65 i mlađima od 18 godina.

 Zavod za javno zdravstvo HBŽ-a:

-broj testiranih jučer 15 svi negativni.

Izvješće UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 30.04/01.05.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati

 

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 1 0 0 0 0 0 1
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 0 0 0 0 0
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 12 29 9 4 1 2  57
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 3 3 1 1 3 1 12
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 3 0 0 0 0 0 3
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 4 0 0 0 0 0 4
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

 

 Općina Livno. Nije bilo aktivnosti.

 Općina Kupres.

 1. Nije bilo prijava o dolascima u općinu Kupres.
 2. U Dom zdravlja nije primljen niti jedan slučaj vezano za COVID19.

 Općina Bosansko Grahovo. Nije bilo aktivnosti.

 Općina Tomislavgrad. Stožer civilne zaštite općine Tomislavgrad održao je sjednicu dana 30.04. 2020, god. na kojoj su razmatrane Naredbe i Zapovijedi FSCZ i ŽSCZ, te  stanje   na području općine Tomislavgrad  u svezi pandemije korona virusa. Članovi Stožera su upoznati sa rezultatima testiranja osoba s područja naše općine.           

Općina Glamoč.  U izolaciji su 2 osobe i njihove supruge (zbog kontakta)-ukupno 4   osobe. 

Zapadnohercegovački kanton

 • Proteklog dana u Županiji Zapadnohercegovačkoj imali smo 1 novi slučaj zaraze koronavirusom. Do sada je ukupan broj zaraženih 77 od toga imamo 4 umrle  i  31 izliječene osobe.
  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 59 14 4 0 77
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 17 10 4 0 31

 

 • Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ŽZH, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 397 osoba ( Grude-50, Ljubuški-89, Posušje-58 i Široki Brijeg-200).

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ-e.

 

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od  JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Dana 30.04.2020. godine, testirano je ukupno 8 osoba. Prema informacijama referentne laboratorije KCUS, rezultati svih 8 analiziranih uzoraka, kao i rezultat 1 uzorka dostavljenog prethodnog dana, negativni su na koronavirus (COVID-19).

Zaključno sa 30.04.2020. godine na području BPK-a 28 osoba je pod zdravstvenim nadzorom.

Trenutno je 4 aktivno zaraženih osoba koronavirusom (COVID-19), a do sada je 18 osoba oporavljeno od COVID-19.

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

 

Grad Cazin                           – 198 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije,

–  za 2 lica danas ističe mjera samoizolacije,

– 11 lica je pozitivno na korona virus

– 25 lica su izliječeni

– do sada su bila 2 smrtna slučaja.

 

 Općina Sanski Most           – trenutno u samoizolaciji se nalazi 22 lica

– 300 lica koji su izašli iz samoizolacije

– 4 lica su pozitivna na korona virus,

 

Iz KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, nismo dobili podatke o pacijentima smještenim na   Infektivnom odjelu.

 Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK. 

POŽARI

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je jednu veću intervenciju i dvije intervencije manjeg inteziteta.

Veću intervenciju imali su dana, 01.05.2020. godine u 03:40 sati u ul. Mitra Šućura br. 267., Općina Vogošća, gdje je došlo do požara na privatnoj kući. Požar je lokalizovan u 04:14 sati, a likvidiran u 06:10 sati. U gašenju požara učestvovalo je osam vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila. Nije bilo povrijeđenih lica.

UNIŠTAVANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA 

Obavljajući redovne zadatke na sedam lokacija na području općina Lukavac,Čelić,Vogošća i gradova Bihać,Zenica i Goražde timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 7 eksplozivnih sredstava.

 O S T A L O

 POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene. 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je ŽUTI meteoalarm zbog očekivane grmljavine na području: Kantona 10, Tuzlanskog kantona i Unsko-sanskog kantona.

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE