Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 29./30.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 915 potvrđenih slučajeva.

– Ukupno evidentirano 33 smrtnih slučaja.

– Ukupno aktivnih 551 osoba.

– Ukupno izliječenih 331 osobe.

 

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

S ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (Covid-19), u Sarajevu je 29. aprila održana 18. vanredna proširena sjednica Federalnog štaba civilne zaštite kojom je predsjedavala zapovjednica Jelka Milićević. Sjednici su prisustvovali i doc. dr. Sanjin Musa, član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i šef Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo FBiH, a putem video linka, Fahrudin Solak, načelnik FŠCZ.

Novom naredbom koja se primjenjuje za 1., 2. i 3. maj zabranjeno je okupljanje više od pet osoba na jednom mjestu. U ova prva tri dana maja zabranjuje se kretanje od 22 do 5 sati ujutro na području Federacije BiH. Zabrana se ne odnosi na osobe koje imaju ustavno pravo i obavezu izvršavanja određenih dužnosti u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti, koje su radno aktivne i profesionalno angažovane u pravosudnim i drugim organima (sudije, tužioci, notari, asvokati), u subjektima čiji rad nije zabranjen naredbama FŠCZ, osobama kojim je neodložno potrebna zdravstvena pomoć ili u slučaju potrebe pružanja skrbi djeci ili starijim osobama, te osobe sa posebnim potrebama.

Naredba od 24. aprila o zabrani kretanja osobama starijim od 65 i mlađim od 18 godina, osim ponedeljkom, srijedom i petkom, odnosno utorkom, četvrkom i subotom u određenim vremenskim terminima, dopunom naredbe koja se primjenjuje do 15. maja ovim osobama dozvoljeno je svakodnevno kretanje u automobilu.

Dopunjenom naredbom sa rokom primjenom do 15. maja briše se tačka 2 kojom je i dalje dozvoljen rad trgovinama poljoprivredne opreme, rasadnicima i cvjećarama.

Na osnovu preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva naređuje se obustava rada svih djelatnosti u shopping – tržnim centrima na području FBiH, izuzimajući trgovine prehrambenih i  higijenskih proizvoda, apoteke i veledrogerije.  Dozvoljava se rad trgovina na veliko i malo koje vrše promet svih vrsta proizvoda, uslužnih djelatnosti, malih obrta u smislu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima i izvan shopping – tržnih centara. Ove trgovine kojima se dozvoljava rad obavezne su osigurati ličnu zaštitnu opremu (maske i rukavice), te, ako je to moguće, potrebnu socijalnu distancu od najmanje 2 metra između osoba, uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera, te da na ulazu u objekat osiguraju sredstva za dezinfekciju ruku i obuće. Naređuje se vlasnicima ovih trgovina da prije početka svakodnevnog rada izvrše temeljno čišćenje i dezinfekciju prostora i to dezinfekcijskim sredstvom koje djeluje na viruse prema uputama proizvođača.

Naređuje se Federalnom ministarstvu zdravstva da, u saradnji sa zavodom za javno zdravstvo FBiH, propiše preporuke za sprečavanje infekcija tokom rada u trgovinama, kao i obrtima koji je ovom naredbom dozvoljen rad. Ova naredba se primjenjuje od 1. do 15. maja ove godine.

Naređeno je FUCZ da 80 invazivnih respiratora, čiju je nabavku izvršila Vlada FBiH, isporuči kliničkim centrima i kantonima na području FBiH, i to po 10 Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar i Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, 12 Unsko-sanskom kantonu, osam Hercegovačko-neretvanskom kantonu, šest Tuzlanskom kantonu, po pet Zeničko-dobojskom, Srednjobasanskom i Kantonu Sarajevo, po tri Zapadnohercegovačkom i Kantonu 10, dva Posavskom i jedan respirator Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Po novoj naredbi FUCZ treba da izvrši raspodjelu testova na korona virus (Covid-19), i to po 2.000 Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla  i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, 3.400 Kantonalnoj bolnici Zenica i 1.000 testova Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Naređeno je FUCZ da stavi na raspolaganje zaštitna sredstva i opremu  (4.400 rukavica, 2.400 zaštitnih maski, 1.568 komada dezinfekcionog sredstva, pakovanje po 750 ml i 50 komada, pakovanje po 470 ml) federalnim ministarstvima, upravama, upravnim organizacijama i socijalnim ustanovama na području Federacije BiH (FBiH). Zaštitna oprema i sredstva po ovoj naredbi biće isporučena Federalnom ministarstvu pravde (za Kazneno popravne zavode), Federalnom pravobranilaštvu, Federalnom zavodu za geologiju, Federalnoj upravi policije, kuhinjama “Caritasa” u Sarajevo i Zenici, Udruženju altruista “Ruke prijateljstva” Lukavac i Sarajevo, Narodnoj kuhinji u Zenici, Javnim kuhinjama u Visokom i Bugojnu, Pučkoj kuhinji “Kruh Svetog Ante” Sarajevo,  Pučkoj kuhinji u Glamoču i Mostaru, Kuhinji “Fenix” Sanski Most, Javnoj kuhinji “Dobrotvor” Sarajevo, Kuhinjama Crvenog križa Kantona Sarajevo i Grada Mostara, kuhinjama “Merhameta” (u FBiH), Narodnoj kuhinji Stari Grad, Kuhinji “Emmausa” i Crvenom križu FBiH (kuhinje drugih NVO).

FUCZ je naređeno da svim kantonalnim zavodima za javno zdravstvo isporuči 90 hiljada transportnih medija i isto toliko briseva.

Na jučerašnjoj 18. vanrednoj sjednici FŠCZ naređeno je FUCZ da ustupi na korištenje 14 kamera za mjerenje tjelesne temperature Federalnoj upravi za inspekcijske poslove radi instaliranja na graničnim prijelazima. Kamere se ustupaju na korištenje za vrijeme dok postoji potreba za njihovim korištenjem na graničnim prijelazima.

Naređeno je menadžmentu zdravstvenih ustanova, bez obzira na oblik vlasništva, da obavljanje zdravstvene djelatnost za koju su registrirani, uključujući i bolničku i vanbolničku zdravstvenu djelatnost (specijalističko-konsultativnu zdravstvenu djelatnost), organiziraju u skladu sa epidemiološkom situacijom (Covid-19). Naredba se odnosi i na nosioce privatne prakse, osim stomatoloških ordinacija. Ovom naredbom i pacijenti, odnosno korisnici usluga u zdravstvenim ustanovama, moraju se pridržavati propisanih higijensko-epidemioloških mjera, održavanje propisane fizičke distance, te nošenja zaštitnih maski.

Za 26 naredbi sa rokom primjene do 30. aprila novim naredbama taj rok je produžen do 15. maja ove godine. I dalje se primjenjuju naredbe koje se, između ostalih, tiču zabrane javnog okupljanja, rada kina, muzeja, pozorišta, koncertnih dvorana, umjetničkih galerija, javnih bazena i kupališta, sportskih centara, spa, fitnes centara, svih ugostiteljskih objekata za pripremanje i prodaju hrane i pica i shopping-tržnih centara. I dalje je zabranjeno okupljanje na javnim igralištima, igraonicama, parkovima i ostalim javnim površinama, na snazi je i obustava rada otvorenih pijačnih, tržnih prostora i prostora oko prodajnih objekata osim otvorenog pijačnog i tržnog prostora sa  prehrambenim artiklima, s tim da se izuzimaju: trgovine prehrambenih proizvoda, prodavnice higijenskih proizvoda, ribarnice, mesnice, apoteke, specijalizovane prodavnice medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme, poljoprivredne apoteke, benzinske pumpe, kiosci, pekare, hemijske čistionice, specijalizovane prodavnice za prodaju ortopedskih i drugih pomagala, specijalizovane prodavnice dječije opreme, prodavnice hrane za životinje, prodavnice građevinskog, vodovodnog i elektro-materijala, logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda, veledrogerije, knjižare, trgovine autodijelova, autoservisi i autopraonice. Produžen je rok primjene i naredbi kojom je obustavljen javni linijski i vanlinijski prijevoz lica u cestovnom i željezničkom prijevozu, osim registrovanog taxi prijevoza putnika.


Kanton Sarajevo

U toku jučerašnjeg dana Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je održao sjednicu na kojoj je analizirao trenutno stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano koronavirusom (COVID-19), kao i mjere i aktivnosti koje su preduzete od strana Štaba i svih kantonalnih organa uprave, ustanova, institucija i općinskih štabova civilne zaštite na provođenju naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo, dok su uposlenici KJKP Rad nastavili s aktivnostima na  pranju i čišćenju ulica u skladu sa Vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina na području općina: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad.

U toku jučerašnjeg dana u skladu sa naredbom Štaba, volonteri općinskih organizacija Crvenog križa su dostavili lijekove na adrese pet osoba, koje su  starije od 65 godina  i koje nemaju bližnjeg srodnika da se brinu o njima.

Prema izvještaju dobijenim od JU „Studentski centar“ Sarajevo u objektu Studentskog doma „Bjalave“, smještene su tri osobe u prinudnu izolaciju jer nisu poštovale rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji. Za navedene osobe osigurani su svi neophodni sanitarni, zdravstveni i drugi uslovi za boravak u prostorijama Studentskog doma „Bjelave“.

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obaviješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Zeničko-dobojski kanton           

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere.

Općina Kakanj. Podnešeno je 23 naloga za lica koja nisu koristila zaštitne maske i 4 lica koja nisu koristila određenu distancu. Iz izolacije je ukupno izašlo 841 osoba. Na promatranju i zdravstvenim nadzorom (samoizolaciji) nalazi se 56 lica. Nema registrovanih slučajeva korona virusa.

Općina Maglaj. 4 nepoštivanja naredbi štaba CZ-e,  u  izolaciji  502 osoba ( broj  lica u 7,30 min.), timovi za kontrolu  vrše  obilazak istih redovne aktivnosti, Iz hitne pomoći: primljeno  9  pacijenata, vanrednih intervencija nije bilo , trenutno  98  zaraženih  na CORONA virus, urađeno 49  novih testiranja (  41  negativnih i 8 pozitivno  ).

Općina Olovo. U kućnoj izolaciji nalazi se 50 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slučajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova… Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima.

Općina Vareš. Na području općine Vareš jedna je osoba zaražena koronavirusom, u samoizolaciji je 15 osoba. Provode se mjere zaštite od koronavirusa.

Općina Tešanj. Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 126 osoba,  a period samoizolacije je završio za 15 osoba. Novih u samoizolaciji je 55. Primjetan je povećan broj osoba u samoizolaciji prvenstveno što se od jučer u samoizolaciji nalazi 40 uposlenika preduzeća Socksmakera 3. Jučer je na analizu poslano 14 sumnjiva uzorka, a rezultati će biti naknadno dostavljeni. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu je poslano ukupno 169 uzoraka, a pozitivnih nalaza je bilo 4. Trenutno sa  područja općine Tešanj nema oboljelih od COVID-19,  a 3 pacijenta su izliječena.

Nastavljena je kontrola osoba kojima je određena kućna samoizolacija, koju provode pripadnici Policijske stanice Tešanj, a vršena je i kontrola nad provođenjem naredbi o ograničavanju rada ugostiteljskih i drugih objekata i poštivanju sanitarno-higijenskih mjera.

Prema podacima Policijske stanice Tešanj u protekla 24 sata je sačinjeno 6 službenih zabilješki o nepoštivanju naredbi o nošenju maske na javnom mjestu.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona, od Korona virusa testirano je 75 osoba od kojih su 3 osobe pozitivne, 3 osobe izliječene, nema aktivnih slučajeva.

Osobe stavljene u samoizolaciju: 628.

Izašlo iz samoizolacije: 571 osoba.

Nalazi se u samoizolaciji: 57 osoba.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Na području Grada Mostara zabilježeno je 5 novih osoba oboljelih od COVID-19, što je do sada ukupno 79  oboljelih.

Općina Čitluk.Na području Općine Čitluk u izolaciji se nalazi 50 osoba, dok je za 565 osoba mjera  izolacije istekla. Volonteri Crvenog križa su na više lokacija dijelili višekratne zaštitne maske i rukavice, te nastavili sa prikupljanjem humanitarne pomoći i vršili dostavu hrane i lijekova.

Općina Jablanica. Dana 29.04.2020. godine održana je sjednica Općinskog štaba Civilne zaštite na kojoj je razmatrana epidemiološka situacija na području Općine Jablanica, sa posebnim akcentom na analizu trenutne situacije, radi poduzimanja potrebnih mjera u cilju prevazilaženja i sprječavanja širenja COVID-a 19. Također su razmatrane aktualne naredba Kantonalnog i Federalnog štaba civilne zaštite sa posebnim osvrtom na probleme u primjeni istih. Date su preporuke Kantonalnom štabu Civilne zaštite za preispitivanje naredbi od 28.04.2020.god.

MDD Merhamet Jablanica i Crveni križ Jablanica kontinuirano rade na dostavi hrane i lijekova osobama sa liste socijalno ugroženih i osobama starijim od 65 godina. Putem Javne kuhinje kontinuirano se pružaju usluge građanima lošijeg imovnog stanja.

Dom zdravlja Jablanica                                                                                                   

  1. Trenutno je u kućnoj samoizolaciji 29 osoba, period samoizolacije je završio za 3 osobe. Nema novih osoba kojima je određena samoizolacija.
  2. Tijekom dana na analizu nije poslan niti jedan uzorak, a 5 uzoraka uzetih jučer su negativni na COVID 19 (od toga 3 uzorka retestiranja pozitivnih osoba) i 2 pozitivna uzorka (retestiranje pozitivnih osoba).
  3. Od početka pandemije COVID – 19 iz Jablanice su na analizu poslana ukupno 123 uzorka iz Doma zdravlja, od čega je 18 pozitivnih uzoraka na COVID-19. Od ukupnog broja „pozitivnih“ uzoraka, 6 uzorka se odnose na retestiranje.
  4. Trenutno sa područja općine Jablanica ima 11 oboljelih od COVID-19.
  5. Jedna oboljela osoba od COVID-19, sa područja Općine Jablanica, se nalazi na bolničkom liječenju u Mostaru.
  6. U Izolatoriju Dom Samaca Jablanica nema smještenih oboljelih pacijenata.
  7. Do danas na području Općine Jablanica nema izliječenih pacijenata od COVID-19.

 

Policijska stanica Jablanica                                                                                               

Broj izdanih rješenja o samoizolaciji je 3 – za period 291.

Broj izvršenih kontrola samoizolacije 15 – za period 1475.

Broj prekršilaca samoizolacije 0 – za period 0.

Broj prekršilaca naredbi o zabrani kretanja 0 – za period 10.

Broj isteklih rješenja o samoizolaciji 0 – za period 253.

Općina Prozor – Rama. Dana 29.04.2020. godine, djelatnici PS Prozor – Rama izvršili su provjeru 16 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije, te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.                                                                                         

Dana, 29.4.2020. godine u 17.25 sati na magistralnom putu M16/2 u mjestu Lug u redovitoj kontroli vozila spriječen je ilegalni prijevoz 8 migranata. Nad istima je izvršen trijažni zdravstveni pregled poslije čega su u pratnji policije sprovedeni u SIPU Mostar.

U protekla 24 sata djelatnici DVD-a „RAMA“ dezinficirali su 6 dostavnih vozila koja dolaze na područje naše općine iz drugih sredina.

Dom Zdravlja „Rama“.   Sve osobe pod zdravstvenim nadzorom su dobro i pridržavaju se propisanih mjera. U Domu zdravlja se posao i dalje odvija po dogovorenom rasporedu. Nije bilo pacijenata sa simptomima infekcije korona virusom. Retestirane su dvije osobe po isteku 14-dnevne izolacije koje su po Rješenju Federalnog ministarstva zdravstva trebale biti smještene u karantenu. Jedna osoba, retestirana jučer zbog upale pluća, je negativna na korona virus. Dežurna služba hitne pomoći je po pozivu policije napravila pregled 8 stranih državljana.

Sanitarni inspektor općine Prozor-Rama.  Na područje naše općine u protekla 24 sata nije zabilježen niti jedan dolazak osoba iz inozemstva. Izvršena je dezinfekcija sakralnog objekta Crkva u mjestu Gračac, te zgrade EP HZHB- Poslovnica elektro distribucije u Prozoru.

Crveni križ općine Prozor-Rama. U protekla 24 sata Crveni križ Općine Prozor-Rama zaprimio je od Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine donaciju : 16 paketa hrane i higijenskih potrepština i 557 pelena za odrasle. Djelatnici Crvenog križa općine Prozor-Rama su u istom periodu izvršili podjelu 2 paketa hrane, 1 pelene za odrasle, 1 ortopedsko pomagalo osobama koje se nalaze u socijalnoj potrebi.

 

Kanton 10

Županijska Bolnica dr Fra Mihovil Sučić:

-broj hospitaliziranih pacijenata – 0.

-broj pacijenata poslanih u SKB Mostar – 0.

-broj uzetih brisova i poslanih na analizu – 0.

 

Zavoda za javno zdravstvo Kantona 10:

-broj redovnih ulazaka u BiH 26.

-broj testirani – 15 (6 Livno, Tomislavgrad 9.)

-broj testiranih jučer 5 svi negativni.

 

Izvještaj Uprave policije o poduzetim mjerama i radnjama za dan 28./29.04.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati:

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 0 0 0 0
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 6 0 2 0 8
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 53 13 3 0 1 4 74
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 4 2 1 0 1 4 11
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 2 0 0 0 0 0 2

 

Općina Kupres.

  1. Nije bilo prijava o dolascima u općinu Kupres.
  2. U Dom zdravlja nije primljen niti jedan slučaj vezano za COVID19.

Općina Tomislavgrad. Štab civilne zaštite općine Tomislavgrad održao je sjednicu dana 30.04. 2020, god. na kojoj su razmatrane Naredbe i Zapovijedi FSCZ i ŽSCZ, te  stanje   na području općine Tomislavgrad  u svezi pandemije korona virusa. Članovi Štaba su upoznati sa rezultatima testiranja osoba s područja općine. Nema novo zaraženih osoba. Kršenja samoizolacije nije bilo.               

Općina Glamoč: U izolaciji su 2 osobe i njihove supruge (zbog kontakta) – ukupno 4 osobe.

Podijeljeno 1000kg brašna ugroženim.

 

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana u Zapadnohercegovačkom kantonu  nije bilo   novih  slučajeva zaraze koronavirusom. Do sada je ukupan broj zaraženih 76 od toga imamo 4 umrle  i  31 izliječene osobe.

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 58 14 4 0 76
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 17 10 4 0 31

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo ZHK, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 383 osoba (Grude-59, Ljubuški-82, Posušje-49 i Široki Brijeg-193).

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa: postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK-a Goražde. Na osnovu informacije dobijene od  Kantonalne uprava za inspekcijske poslove BPK-a Goražde, u toku jučerašnjeg dana tržišna inspekcija je izvršila jedan inspekcijski nadzor. Tom prilikom je utvrđeno da nije bilo  kršenje Odluke Vlade FBiH koja se odnosi na primjenjivanje cijena i marži za osnovne životne namirnice i osnovne  higijenske potrepštine na nivou zatečenom od 05.03.2020. godine. Izvršene su 3 nadzora po pitanju poštivanja higijensko-epidemioloških mjera (maske i rukavice) u trgovinama i nije bilo kršenja naredbi kad je ovaj segment u pitanju. Sanitarni inspektor je donio tri rješenje o stavljanju lica pod zdravstveni nadzor.

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde. Na osnovu informacije dobijene od  JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Dana 28.04.2020. godine, testirane su ukupno 35 osobe.  Prema informacijama referentne laboratorije KCUS-a, svi su negativni na koronavirus (COVID-19

Zaključno sa 28.04.2020. godine na području BPK-a 47 osoba je pod zdravstvenim nadzorom.

Trenutno je 7 aktivno zaraženih osoba koronavirusom (COVID-19), a do sada je 15 osoba oporavljeno od COVID-19.

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

Grad Cazin                           – 54 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije,

–  za 3 lica danas ističe mjera samoizolacije,

– 10 lica je pozitivno na korona virus

– 26 lica su izliječena

– do sada su bila 2 smrtna slučaja.

Općina Ključ                       –  u samoizolaciji se nalazi 26 lica.

 Općina Sanski Most           – trenutno u samoizolaciji se nalazi 15 lica

– 300 lica koji su izašli iz samoizolacije

– 4 lica su pozitivna na korona virus.

Na infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, trenutno je smješteno 6  pacijenata, 5 je pozitivno na korona virus, za 1 pacijenta čeka se rezultat.

U jedinici intenzivnog liječenja 1 pozitivni pacijent je i dalje na respiratoru.

             

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK.

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju dimnjaka u ulici Bećira Islamovića.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Mije Keroševića, gdje je gorio napušteni objekat.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:30 do 13:15 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Gabeli,

– od 16:45 do 17:40 sati, gorjelo smeće u Ševaš Brdu.

Općina Prozor – Rama. Postupajući po razjašnjavanju požara koji su se dogodili u mjesecu travnju 2020. godine na području nadležnosti PS Prozor-Rama, PS Prozor-Rama je dana 29.04.2020. godine podnijela 5 izvješća Županijskom Tužiteljstvu Mostar protiv 7 počinitelja , zbog postojanja osnove sumnje da su počinili kazneno djelo iz člana 323. stav.1 i stav.4 (izazivanje opće opasnosti) KZ F BiH.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je jednu intervenciju na gašenju požara jučer u 18:41 sati, u ulici Kasindolska broj 113, gdje je gorio krov kuće. Požar je ugašen u 19:16 sati, a na gašenju požara učestvovalo je 7 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila. Nije bilo povrijeđenih lica.

 

UNIŠTAVANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na četiri lokacije na područjju općina Novi Travnik, Travnik i grada Mostar timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava uklonili su 4 eksplozivna sredstva.

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE