Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 28./29.12.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI       

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla  imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Šesta Bosanska, gdje su gasili dimnjak. Požar je ugašen.

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik imala je intervenciju u 08:22 sati u mjestu Rapatnica, gdje su gasili požar na kući. Brzom intervencijom vatrogasaca spriječena je veća materijalna šteta. Požar je ugašen.

Općina Gračanica. Vatrogasna jedinica općine Gračanica imala je intervenciju u 22:41 sati u mjestu Piskavica, gdje su gasili otpad-stare gume. Požar je ugašen.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara od 09:25 do 09:45 sati, na Mazoljicama, pokraj puta M-17, gdje je  gorio otpad.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju požara u 00:25 sati u u mjestu Moševac, zaseok Vehabovići, gdje su gasili požar u štali (gorjelo je sijeno). Uzrok požara je nepoznat. Pričinjena je veća materijalna šteta, nije bilo povrijeđenih lica. Požar je ugašen.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinca općine B.Krupa imala je intervenciju na gašenju požara  od 10:40 do 11:30 sati u naselju Jezerski, gdje je gorjela krovna konstrukcija na porodičnoj kući. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom. Pričinjena je manja materijalna šteta.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinca općine V.Kladuša imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 22:30 do 23:00 sati u mjestu Trnovi, gdje je gorjela plinska boca,

– od 23:00 do 00:30 sati u mjestu Trnovi, gdje je gorjela vikendica. Požar je gasilo 2 vatrogasca sa vozilom. Pričinjena je veća materijalna šteta.

 

Kanton 10

Grad Livno. Vatrogasno društvo Livno imalo je intervenciju na gašenju požara od 22:30 do 01:00 sati na Brini, gdje je  gorio dimnjak na kući.

  

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije manje intervencije na gašenju požara i to: jednu na gašenju el.instalacija i jednu na gašenju dimnjaka.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTAVA

 

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od građana da je na lokalitetu između naselja Hadžići i Lokve pronađena jedna tromblonska mina.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za UES, koji su navedeno eksplozivno sredstvo uklonili tokom dana.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE