Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 28./29.07.2016. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

Zeničko-dobojski kanton

Općina Vareš. Donesena je o Odluka prestanku stanja prirodne nesreće, prouzrokovane obilnim padavinama, poplavama i odronima zemljišta na području općine Vareš.

Kanton Sarajevo

Općina Ilijaš. I dalje se nastavljaju radovi na raščišćavanje i normalizaciji stanja na ugroženim područjima Općine Ilijaš. U toku jučerašnjeg dana Općinski štab civilne zaštite Ilijaš angažovao je dvije građevinske mašine koje su radile na otklanjanju posljedica od jakog, nevremena. Stanje prirodne i druge nesreće i dalje je na snazi. Vrši se stalni nadzor i pračenje  stanja na aktiviranim klizištima, na lokalitetu Medojevića i Bokšića.

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je intervenciju na gašenju požara na privatnom stambenom objektu, u Par Selu.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar.  Vatrogasna jedinica grada Mostara intervenisala je u vremenu od 19:10 do 19:50 sati, u Blagaju, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je intervenciju:

– od 15:20 do 17:00 sati, na Poplatu, gdje je gorjelo je oko 1ha niskog rastinja,

– od 22:40 do 23:00 sati, u Vidovu polju, izgorjelo trave oko 0,1ha.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je 6 intervencija, i to:

– od 09:30 do 10:10 sati, u Nerezima,  gdje je gorjela trava i nisko rastinje.,

– od 11:08 do 12:00 sati, u Strugama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

– od 12:05 do 12:20 sati, u Gabela Polju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

– od 12:23 do 13:40 sati, u Bajovcima, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 15:25 do 16:30 sati,  kod Domanovićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

– od 23:05 do 00:30 sati, u Svitavi, uz put za Hrasno, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Neum.  Vatrogasna jedinica općine Neum imala je intervenciju  na gašenju požara u vremenu od 04:10 do 07:10 sati, u Hutovu,  gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Dana 28.07.2016.godine, iz Policijske stanice Bos.Krupa, dostavljena službena zabilješka o pronalasku NUS-a, u mjestu Glodana. Patrola policije izišla na lice mjesta i obilježila mjesto pronalaska NUS-a.

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Pristigla HITNA prijava o pronalasku granate, na lokalitetu Saračevica – Putiš.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, za HITNO uklanjanje navedenog NUS-a.

Tuzlanski kanton

Prijavljeno postojanje NUS-a, i to:

Općina Gradačac. Pronađen ROB… 2 kom, metak 7,62 mm …180 kom, u ul. Sarajevska.

Općina Živinice. Pronađen ROB…1 kom, uskladišten u magacin OSCZ-e Živinice.

Općina Sapna. Na području općine pronađen je sljedći NUS, i to:

– pancirno tenkovsko zrno, na lokalitetu Kovačevići – Osinjak,

– pancirno zrno,  na području lokalita Vitinica – Mahmutovići,

– granata sa krilcima, u MZ-i Kobilići.

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije  informacije o pronalasku NUS-a, i to:

Općina Trnovo. Dana, 28.7.2016. godine, u 10:17 sati, izvršena prijava od strane Općinske službe civilne zaštite Trnovo, de je u selu Godinja, pronađena jedna minobacačka granata,

Općina Ilidža. Dana, 28.7.2016. godine, u 15:29 sati, izvršena prijava od strane Općinske službe civilne zaštite Ilidža, da se u njihovim prostorijama nalazi jedan tromblon.

O primljenim  informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS uklonuti u narednom periodu.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE