Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 28./29.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 891 potvrđenih slučajeva.

– Ukupno evidentirano 33 smrtnih slučaja.

– Ukupno aktivnih 550 osoba.

– Ukupno izliječenih 308 osobe.


Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevoje u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo, dok su uposlenici KJKP Rad nastavili s aktivnostima na  pranju i čišćenju ulica u skladu sa Vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina na području općina: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grda, Ilidža, Hadžići i Ilijaš.

Prema izvještaju dobijenim od JU „Studentski centar“ Sarajevo u objektu Studentskog doma „Bjalave“, smještene su dvije osobe u prinudnu izolaciju jer nisu poštovale rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji.

Za navedene osobe osigurani su svi neophodni sanitarni, zdravstveni i drugi uslovi za boravak u prostorijama Studentskog doma „Bjelave“.

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obaviješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Zeničko-dobojski kanton           

Općina Kakanj. Iz izolacije je ukupno izašlo 809 osoba. Na promatranju i zdravstvenim nadzorom (samoizolaciji) nalazi se 48 lica. Nema registrovanih slučajeva korona virusa.

Općina Maglaj. U  izolaciji  494 osoba. Timovi za kontrolu vrše obilazak istih. Redovne aktivnosti uposlenika CZ-e, kao i redovna komunikacija sa osobama sa terena koja traže pomoć, pojašnjenja razna i sl. Crveni Križ vrši redovnu dostavu kako maski tako i prehrambenih namirnice za stara i iznemogla lica.

Općina Olovo. U kućnoj izolaciji nalazi se 50 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema novozaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima.

Općina Vareš. Na području općine Vareš jedna je osoba zaražena koronavirusom, u samoizolaciji je 12 osoba. Provode se mjere zaštite od koronavirusa.

Općina Tešanj. Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 86 osoba,  a period samoizolacije je završio za 12 osoba. Novih u samoizolaciji je 19. Jučer su na analizu poslana 4 sumnjiva uzorka i svi su negativni. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu je poslano ukupno 155 uzoraka, a pozitivnih nalaza je bilo 4. Trenutno sa  područja općine Tešanj nema oboljelih od COVID-19,  a 3 pacijenta su izliječena.

Općina Visoko. Ukupan broj osoba koje su do sada završile sa mjerama zabrane kretanja i zdravstvenim nadzorom je 623. Pod aktivnim nadzorom trenutno se nalazi  89 osoba na području grada Visoko.

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK, na području Tuzlanskog kantona jutros od 10:05 sati, u izolaciji se nalazilo 696 osobe. Broj zaraženih osoba  je 3.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona, od Korona virusa testirano je 75 osoba od kojih su 3 osobe pozitivne (3 osobe izliječene).

Osobe stavljene u samoizolaciju: 605.

Izašlo iz samoizolacije: 564 osoba.

Nalazi se u samoizolaciji: 41 osoba.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Kantonalna štab civilne zaštite HNK-a dana 28.04.2020.god. održao je  telefonsku    sjednicu na kojoj  su donesene  sljedeće naredbe:

 

 1. Naredba broj:17-06-40-16-59/20 od 24.04.2020.godine u točkama 1 i 2 , mijenja se na način da se, uz već dopuštena razdoblja kretanja tijekom tjedna, starijima od 65 godina dopušta kretanje i nedjeljom u vremenu od 08:00 do 13:00, a mlađima od 18 godina i nedjeljom u vremenu od 14:00 do 20:00.

 

 1. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

 

NAREDBA

 1. Stavlja se izvan snage ranija naredba koja se odnosi na zabranu rada malih obrta/zanatskih radnji (cvjećarnice, urari, postolari, frizerski saloni, kozmetički saloni…), uz obvezno poštivanje preporučenih epidemioloških zaštitnih mjera ( socijalna distanca, maske, rukavice, osnovna higijena…), s tim da frizerski i kozmetički saloni kao i srodne im djelatnosti moraju poštivati i posebne epidemiološke mjere, poput uporabe vizira, jednokratnih pregača i ručnika i sl.

 

 1. Ova naredba stupa na snagu 4.5.2020. godine. 

 

 

NAREDBA

 

 1. Stavlja se izvan snage ranija naredba koja se odnosi na zabranu okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu, na način da se dopušta okupljanje najviše 10 osoba na jednom mjestu, uz obvezno poštivanje epidemioloških mjera (socijalna distanca, maske, rukavice).
 2. Ova naredba stupa na snagu 4.5.2020. godine.

 

 

Operativni centar CZ HNŽ

U posljednja 24 sata  Operativni centar  Civilne zaštite i Vatrogastva HNŽ-e izdao je 1 sanitarni upitnik za osobu pristiglu iz Njemačke.

 

Općina Čitluk

Na području općine Čitluk u izolaciji se nalaze 44 osobe, dok je za 565 osoba mjera  izolacije istekla.

 

Općina Jablanica

Aktivnosti Općinskog štaba

Dana 28.04.2020. godine održana je sjednica Općinskog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatrana epidemiološka situacija na području Općine Jablanica, sa posebnim akcentom na analizu trenutne situacije, radi poduzimanja potrebnih mjera u cilju prevazilaženja i sprečavanja širenja COVID-a 19. MDD Merhamet Jablanica i Crveni križ Jablanica kontinuirano rade na dostavi hrane i lijekova osobama sa liste socijalno ugroženih lica i licima starijim od 65 godina. Takođe se putem Javne kuhinje kontinuirano pružaju usluge građanima lošijeg imovnog stanja.

Dom zdravlja Jablanica                                                                                                               

1.Trenutno je u kućnoj samoizolaciji 32 osobe,

2.U toku dana na analizu je poslato 8 uzoraka, a svih 7 uzoraka uzetih juče su negativni na COVID 19.

3.Od početka pandemije COVID – 19 iz Jablanice na analizu poslano je ukupno 122 uzoraka iz Doma zdravlja, od čega je 16 pozitivnih nalaza na COVID-19. Od ukupnog broja „pozitivnih“ uzoraka, 4 uzorka se odnose na retestiranje.

4.Trenutno sa područja općine Jablanica ima 12 oboljelih od COVID-19.

5.Jedno oboljelo lice sa područja općine Jablanica, od COVID-19 se nalaze na bolničkom liječenju u Mostaru, dok je jedan pacijent otpušten na kućno liječenje.

6.U Izolatorij Dom Samaca Jablanica nema smještenih oboljelih pacijenata.

7.Do danas na području Općine Jablanica nema izliječenih pacijenata od COVID-19.

Policijska stanica Jablanica

 Broj izdatih rješenja o samoizolaciji je 0– za period 288.

 Broj izvršenih kontrola samoizolacije 12-za period 1460.

 Broj prekršilaca samoizolacije 0 – za period 0.

 Broj prekršilaca naredbi o zabrani kretanja 0-za period 10.

 Broj isteklih rješenja o samoizolaciji 0 – za period 253.

  

Prozor – Rama

Štab Civilne zaštite općine Prozor – Rama održao je u utorak 28.4.2020. godine sjednicu na temu aktualne situacije po pitanju korona virusa i usvojio zaključke:

Štab Civilne zaštite Općine Prozor – Rama smatra stanje po pitanju korona virusa zadovoljavajućim,  jer još uvijek nema zaraženih virusom COVID-19. Štab pozdravlja odgovorno ponašanje u  pridržavanju svih mjera i naredbi. Štab donosi slijedeće Odluke:

 Odobrava se Crvenom križu organiziranje dobrovoljnog davanja krvi, uz poštivanje svih propisanih mjera.

 Zabranjuje se ribolov na vodama na području općine Prozor –Rama, do daljnjeg.

Štab  poziva građane na strpljenje i dalje strogo poštivanje mjerakoje se donose u cilju zaštite od korona virusa.

PS „PROZOR-RAMA“

Dana , 29.04.2020. godine u 6.50 sati od dežurnog policajca primili smo sljedeće obavijesti ;

Dana 28.04.2020. godine djelatnici PS PROZOR-RAMA izvršili su provjeru 15osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije , te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

SANITARNI INSPEKTOR OPĆINE PROZOR-RAMA

Dana , 28.04.2020. godine u 14.30 sati od sanitarnog inspektora općine Prozor-Rama zaprimili smo slijedeće izvješće ;

Na područje naše općine u protekla 24 sata pristiglo je 7 osoba iz inozemstva.

– 5 Hrvatska

– 1 Njemačka

– 1 Austrija

Za iste je općinski sanitarni inspektor izdao RJEŠENJA o stavljanju pod zdravstveni nadzor i ograničavanje kretanja u trajanju od 14 dana. Trenutno pod zdravstvenim nadzorom u općini Prozor-Rama je 15 osoba. 

 

Kanton 10

Zavoda za javno zdravstvo Kantona 10:

U Kantonu 10 u posljednja dvadeset i četiri sata nije bilo novih slučajeva zaraze COVID-19.

Izvršeno je testiranje za 5 osoba. 4 iz Livna i 1 Drvara.

U Kantonu 10 zabilježeno je 2 redovna ulaska iz inostranstva.

PREDMET: Izvješće UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 28/29.04.2020 godine  u vremenu od 08:00 do 08:00 sati:

 

                Ukupno
    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo 2
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 0
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 11
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 1 0 0 0 35
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 53 16 7 2 1 2 12
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 3 3 1 1 3 2 1
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0

 

Općina Livno. Nije bilo aktivnosti.

Općina Kupres.

 1. Jedna prijava o dolasku u općinu Kupres.
 2. Rješenje o samoizolaciji 1 na 14 dana izdano na GP Kamensklo, izvršena prijava u PP Kupres i Dom Zdravlja Kupres
 3. U Dom zdravlja nije primljen niti jedan slučaj vezano za COVID19.

Općina B.Grahovo. Nije bilo aktivnosti.

Općina Tomislavgrad. Štab civilne zaštite općine Tomislavgrad održao je sjednicu dana 29.04. 2020, god. na kojoj su razmatrane Naredbe i Zapovijedi FSCZ i ŽSCZ, te  stanje   na području općine Tomislavgrad,  u svezi pandemije korona virusa. Članovi Štaba su upoznati sa rezultatima testiranja osoba s područja naše općine. Nema novozaraženih osoba. Kršenja samoizolacije nije bilo.          

Općina Glamoč. Nije bilo aktivnosti.

Općina Drvar. Nije bilo aktivnosti.

 

 

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana u Zapadnohercegovačkom kantonu  registrovan je jedan  novi  slučaj zaraze koronavirusom u Širokom Brijegu. Do sada je ukupan broj zaraženih 76 od toga 4 umrle  i  22 izliječene osobe.

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 59 13 4 0 76
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 12 6 4 0 22

 

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ŽZH, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 455 osoba ( Grude-61, Ljubuški-102, Posušje-112 i Široki Brijeg-180).

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ-e.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK-a Goražde.    Na osnovu informacije dobijene od  Kantonalne uprava za inspekcijske poslove BPK-a Goražde, u toku jučerašnjeg dana tržišna inspekcija je izvršila jedan inspekcijski nadzor, kojom prilikom je utvrđeno da nije bilo  kršenje Odluke Vlade FBiH koja se odnosi na primjenjivanje cijena i marži za osnovne životne namirnice i osnovne  higijenske potrepštine na nivou zatečenom od 05.03.2020. godine. Izvršene su 3 nadzora po pitanju poštivanja higijensko-epidemioloških mjera(maske i rukavice) u trgovinama i nije bilo kršenja naredbi kad je ovaj segment u pitanju.

Sanitarni inspektor je donio tri rješenje o stavljanju lica pod zdravstveni nadzor.

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde. Na osnovu informacije dobijene od  JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Dana 28.04.2020. godine, testirane su ukupno 35 osobe.  Prema informacijama referentne laboratorije KCUS-a, svi su negativni na koronavirus (COVID-19

Zaključno sa 28.04.2020. godine na području BPK-a 47 osoba je pod zdravstvenim nadzorom.

Trenutno je 7 aktivno zaraženih osoba koronavirusom (COVID-19), a do sada je 15 osoba oporavljeno od COVID-19.

 

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

Grad Cazin                           – 74 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije,

–  za 4 lica danas ističe mjera samoizolacije,

– 30 lica je pozitivno na korona virus

– 4 izliječena

– do sada su bila 2 smrtna slučaja.

 

Općina Sanski Most            – trenutno u samoizolaciji se nalazi 13 lica

– 300 lica koji su izašli iz samoizolacije

Nema lica koja su pozitivna na korona virus

Na infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, trenutno je smješteno 6  pacijenata,4 je pozitivno na korona virus, a za 1 pacijenta se čeka rezultat.

U jedinici intenzivnog liječenja 1 pozitivni pacijent je i dalje na respiratoru.

 

             

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području Kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ-e i KŠCZ-e. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK-a.

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je manju intervenciju u naselju Kamenica, na gašenju požara dimnjaka.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Hašani, gdje je gorjela trava.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazin imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Ćehići, gdje je gorjela šuma.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Novi Travnik. Vatrogasna jedinica općine Novi Travnik imala je intervenciju na gašenju požara u tvornici mašina i hidraulike. Požar je ugašen u 20:30 sati.

Općina Kiseljak. Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Kiseljak gasili su požar u naselju Završje, gdje je gorila divlja deponija guma i drugog otpada u blizini naselja. U pomoć su pristigli i vatrogasaci iz Kreševa i Visokog. Požar započeo u 14:15. U 23:40 isti ponovno aktiviran te ugašen 29.04. u 04:00 sati

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je intervenciju na gašenju niskog rastinja, u naselju Ši selo.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj: Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju šumskog požara, u mjestu Plandište-Bare.

Općina Maglaj: Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju šumskog požara, na  lokalitetu Galovac, mjesto Novi Šeher.

Općina Žepče Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i suhe trave, u mjestu Donja Golubinja.

Grad Visoko: U 14:20 sati, intervencija na gašenju požara na većem broju auto-guma u naselju Završje. U 00:05 sati intervencija na istom lokalitetu. Požari su ugašeni.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasana jedinica grada Čapljine, imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

 • od 12:40 do 13:10 sati, u Dretelju, gorila trava i rastinje,
 • od 16:30 do 17:10 sati, na Zgonima, gorila trava i rastinje,
 • od 18:30 do 20:15 sati, u Trebižatu, gorilo

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je inetervencije na gašenju požara i to:

 • od 13:20 do 14:30 sati, na Vionici, gorila trava i nisko rastinje,
 • od 20:35 do 21:45 sati, na Vionici gorio otpad.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imali su 8 intervencija, od kojih sedam manjih na gašenju niskog rastinja (3), otpada (1), dimnjaka (1) el. stuba (1) i garaže (1) i jednu veću na gašenju napuštenog skladišta. Ova intervencija bila je sinoć u 20:47 sati, u ulici Kotromanića. U gašenju je učestvovalo 5 vatrogasaca s dva vatrogasna vozila. Požar je likvidiran u 01:32 sati.

 

UNIŠTAVANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na šest lokacija na području općina: Novo  Sarajevo, Kalesija,Trnovo, Vareš i Busovača, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonili su 12 eksplozivnih sredstava i 225 komada municije.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Federalni hidrometeorloški zavod izdao je ŽUTO upozorenje za cijelu BiH zbog mogučih udara vjetra do 45 km/h, kao i zbog grmljavinskog nevremena.

 

 

 

        OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE