Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 28./29.03.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

S ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (COVID-19) u Sarajevu je održana deseta vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ), kojom je predsjedavao načelnik Štaba Fahrudin Solak.

Federalna uprava civilne zaštite, će izvršiti raspodjelu transportnih medija i briseva, kako slijedi, i to: Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske, Orašje (300 kom), Zavodu za javno zdravstvo USK, Bihać (900 kom), Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica – Zavod za javno zdravstvo ZDK (1.200 kom), Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona (1.500 kom), Zavodu za javno zdravstvo BPK-Goražde (300 kom), Zavodu za javno zdravstvo SBK Travnik (900 kom), Zavodu za javno zdravstvo HBZ, Kanton 10, Livno (300 kom), Zavodu za javno zdravstvo HNK, Mostar (1.500 kom), Zavodu za javno zdravstvo ZZH (600 kom) i Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (1.500 kom).

Federalna uprava civilne zaštite, će izvršiti raspodjelu testova za koronavirus, i to: Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (8.000 kom), Općoj bolnici “Abdulah Nakaš” (4.000 kom), Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla (4.000 kom) i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar (4.000 kom).

Za brži transport testova FUCZ-e je stavila na raspolaganje i dvije letjelice (žirokoptere) koje će se koristiti za ove potrebe.

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BIH: 123 potvrđena slučaja;

Utvrđeni uvezeni slučajevi iz Italije, Njemačke, Švicarske, Srbije, Austrije, Turske i SAD-a. Lokalna transmisija na području četiri kantona: Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona, Unsko-sanskog kantona i Bosansko-podrinjskog kantona.

Pet većih klastera vezanih za događaj u Konjicu (do sada 33 potvrđenih slučajeva, evidentirana 3. generacija kontakata), slučaj u Mostaru (7 potvrđenih slučajeva), klaster u Širokom brijegu (11 slučajeva), klaster u Tuzli i Čitluku (6 potvrđenih slučajeva).

U Unsko-sanskom kantonu evidentirana su 3 klastera.

Evidentiran jedan klaster u kantonu Sarajevo.

Ukupno evidentirano 5 smrtnih slučajeva.

 

Tabela 1. Prijavljeni potvrđeni slučajevi COVID-19 u Federaciji BiH po kantonima, 29.03.2020.

Kantoni Broj testiranih Broj novih slučajeva Ukupan broj slučajeva Broj umrlih
Unsko-sanski kanton 37 8 2
Posavski kanton 6 1
Tuzlanski kanton 257 9 18
Zeničko-dobojski kanton 46 2 10
Bosansko-podrinjski kanton 51 1 6
Srednjobosanski kanton 34 1
Hercegovačko-neretvanski kanton 257 11 44 2
Zapadnohercegovački kanton 38 1 18
Kanton Sarajevo 112 4 17 1
Kanton 10 17 0
Federacija BiH 858 28 123 5

 

Kanton Sarajevo

U skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), kao i drugim podzakonskim propisima iz oblasti zaštite i spašavanja, te Odluci Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-7986-1.1/20 od 18.03.2020. godine, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Štab je u toku jučerašnjeg dana pripadnike Službe za veterinarske poslove, angažovao na planskoj dezinfekciji javnih objekata i površina (Doma zdravlja, područnih ambulanata, Vatrogasnog društva Tarčin i prostorija Policijske stanice) u Općini Hadžići.

 

Općinski štab civilne zaštite Hadžići:

Služba za vodosnabdijevanje i asanaciju terena nastavila je aktivnosti na dezinfekciji ulica i javnih površina. Navedena Služba je također, zbog pojačanog broja migranata u kampu Ušivak,  tri puta u toku jučerašnjeg dana dostavila pitku vodu sa cisternom kao dopunu rezervoara u kampu, te radila na uspostavljanju adekvatnog vodosnabdijevanja objekata Federalnog MUP-a u Suhodolu.

Općinska Gorska služba spašavanja je imala dvije intervencije na dostavi lijekova i hrane osobama koje su stariji od 65 godina i koje žive same.

U toku jučerašnjeg dana podijeljeni su paketi pomoći  sa osnovnim životnim namirnicama ugroženim porodicama na području Pazarića i Tarčina. Crveni križ Hadžići, zaprimio je dva zahtjeva od građana za pomoć u hrani i istim će biti dostavljeni paketi hrane.

Crveni križ Hadžići, je uspostavio mreža volontera koji će raditi na provođenju naredbe o dostavi lijekova osobama iznad 65 godina koje žive sami i  koje nemaju bližnjeg srodnika da se brine o njima, dok sekretari mjesnih zajednica vrše pripreme spiskova za realizaciju navedene naredbe.

 

Općinski štab civilne zaštite Vogošća:

U toku jučerašnjeg dana u skladu sa Naredbom Općinskog štaba civilne zaštite nastavljene su planske aktivnosti na pranju i dezinfekciji ulica koje su izvršavali KJKP Rad i VD Vogošća, kao i aktivnosti nabavke dezinfekcionih sredstava, zaštitne opreme (maske, rukavice, odijela i dr. opreme) i nabavke hrane za ugrožene građane Općine Vogošća, te aktivnosti na kontinuiranoj kampanji na poštivanju mjera zaštite građana od moguće zaraze koronavirusa putem lokalne RTV Vogošća.

 

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo,  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava.

 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere. O svim novim informacijama vezanim za naprijed navedeno biti ćete blagovremeno informisani.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni štab civilne zaštite održao je 28.03.2020.godine ,izvanrednu telefonsku sjednicu na kojoj je donio izmjenu  zapovjedi  od 22.03.2020g. a odnosi se na zabranu kretanja građana na području HNK-a od 19:00 do 05:00 sati. Zapovjed stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 29.03.2020g. od 19:00 sati.

 

Grad Čapljina. Od 18:43 do 21:15 sati, izvršena dezinfekcija javnih površina i prometnica u gradu. Nije bilo kršenja policijskog sata.

 

Općina Prozor-Rama.                                                                                                                                         Dana 28.3.2020. godine djelatnici PS PROZOR-RAMA izvršili su provjeru 79 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije i utvrdila da sve osobe poštuju izrečenu im mjeru.                                                                                                                                                    Na području naše općine je u proteklih 24.00 sati, prijavljeno 6 osoba koje su stigle iz inozemstva, te će za iste tijekom dana biti izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije. Ukupan broj evidentiranih pristiglih osoba iz inozemstva na području naše općine do 14.00 sati, 28.3.2020. godine je 286. U tijeku 28.3.2020. godine prijavilo je boravak na području naše općine 5 osoba koje imaju prebivalište u drugim općinama BiH.

Dana, 28.3.2020. godine iz zaštitne zdravstvene mjere samoizolacija izišlo 11osoba. Ukupni broj osoba koje su do sada izišle iz zaštitne zdravstvene mjere samoizolacije na području općine Prozor – Rama je 63.Trenutno na području općine Prozor-Rama, pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi se 223 osobe.

                                                                                                                      

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona testirano je šest osoba od kojih je jedna pozitivna na  virus (COVID-19), dok je 407 osoba stavljeno u samoizolaciju. Od kojih je 19 izašlo.

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona jutros  do 08:00 sati, u izolaciji se nalazi 4689 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Dana,28.03.2020. godine  na području bosansko – podrinjskog kantona Goražde nakon testiranja registrovano je jedno lice pozitivno na COVID-19. Ukupan broj pozitivnih na korona virus na području Bosansko-podrinjskog kantona je 6.

Ukupan broj osoba koje se nalaze u samoizolaciji je 158.

 

Unsko-sanski kanton

Prema podatcima Doma zdravlja Bihać, za dan 28.03.2020.godine, broj pacijenata u specijalnoj COVID 19 AMBULANTI je 5 lica. Tri lica su upućena na bolničko liječenje, jedna  kućna posjeta i jedno lice je vraćeno kući.

 

Kanton 10

U toku jučerašnjeg dana broj osoba za zdravstveni nadzor i izolaciju povećan je na 612.

Dan prije u izolaciji je bilo 600 osoba.

Potvrđenih oboljelih od COVID-19 za sada nema. Testirano je 17 osoba.

 

POŽARI

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je tri intervencijena gašenju požara i to:

–  niskog rastinja u naselju Galešić, te

–  otpadnog materijala  u ulici Bogumilska.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice, imala je intervenciju u naselju Donje Dubrave, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je intervenciju u ulici Samačka, gdje je gorio stambeni objekat. Požar je ugašen.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

–   na pomoćnom objektu i niskom rastinju u Banovićima, te

–   na dimnjaku u naselju Podgorje.

Požari su ugašeni.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je pet intervencija, od toga dvije na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja, na lokalitetu Plahovića i Drivuše, te na gašenju otpadnog materijala u gradu, također su imali dvije intervencije na sapiranju ulica ispred medicinskih ustanova.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja u mjestima: Bićer i Čizmići.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u mjestu Topuzovo polje, te u više navrata sapiranje i dezinfekcija gradskih i prigradskih ulica.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude, imala je intevenciju na gašenju požara  od 17:00 do 18:00 sati, u mjestu Ružići, gdje je gorio osobni automobil, pričinjena je veća materijalna šteta. Na intervenciji sudjelovala 2 vatrogasca i jedno vozilo.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje, imala je tehničku intervenciju u vremenu od 17:30 do 20:30 sati, na ispiranja ulica u Posušju. Na intervenciji sudjelovala 3 vatrogasca i 2 vozila.

Sinoć u vremenu od 20:00 do 21:15 sati, tehnička intervencija dezinfekcije središta grada i pojedinih ulica od strane Široko brijeških vatrogasaca.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je četiri intervencije na gašenju požara i to:

  • od 12:35 do 13:05 sati, u Zaliku, gdje je gorio otpadni materijal,
  • od 15:50 do 16:25 sati, u Gnojnicama, gdje je gorio otpadni materijal i trava,
  • od 18:16 do 18:55 sati, na Mazoljicama, gdje je gorio otpadni materijal, te
  • od 00:22 do 00:50 sati, u Sjevernom logoru, gdje je gorio otpadni materijal.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

  • od 10:10 do 10.50 sati, u Gabeli, gdje je gorjela trava i rastinje, te
  • od 13:25 do 13:40 sati, u Dračevu, gdje je gorjela trava i rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervenciju na gašenju požara raznog otpadnog materijala, na tromeđi.

Općina Prozor-Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor-Rama, imala je dvije intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja, u mjestima Dobroša i Družinovići.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je šest manjih intervencija.

 

Kanton 10

Općina Tomislavgrad. Vatrogasna jedinica općine Tomislavgrad, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 13:00 do 14:30 sati, u selu Bukovica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, požar je ugašen.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE