Letjelice (žirokopteri) i vozila FUCZ dostavljaju testove i uzorke osoba testiranih na korona virus (COVID-19)

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite danas su krenuli sa isporukom 20.000 testova na korona virus koji će se dostaviti Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (8.000 kom.), Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” (4.000 kom.), Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla (4.000 kom.) i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar (4.000 kom.). Radi se o testovima koji su nabavljeni, uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH i u skladu sa Odlukom Federalnog štaba civilne zaštite. Juče je uručeno 1.000 testova Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) i 500 Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar (SKBM). Po istoj naredbi FUCZ je počela sa raspodjelom transportnih medija i briseva zavodima za javno zdravstvo na području Federacije BiH. Osim transporta testova za detekciju korona virusa (COVID-19), transportnih medija i briseva FUCZ će sa dvije letjelice (žirokopteri) transportovati testove za Bihać a onda uzorke za Sarajevo. Danas je letjelica FUCZ deset uzoraka pacijenata s područja Unsko-sanskog kantona, za koje postoji određena sumnja da su pozitivni na korona virus, prebacila do referentne laboratorije na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Ovim angažmanom Federalne uprave civilne zaštite značajno će se ubrzati proces testiranja za građane na području Federacije BiH, posebno Unsko-sanskog kantona, te na brži i lakši način osigurati neophodna medicinska oprema Kantonalnoj bolnici u Bihaću.

Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) danas (28. mart) stavila je u funkciju dvije letjelice (žirokoptere) kojima će, po potrebi, u Sarajevo, Mostar ili Tuzlu iz udaljenih gradova i mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) biti transportirani testovi i uzorci osoba testiranih na korona virus (COVID-19). Kako je prethodno planirano, danas je letjelica FUCZ u Bihać dostavila određeni broj testova, podloga, odnosno transportnih medija koji su im potrebni da bi uzimali uzorke, a onda je deset uzoraka pacijenata s područja Unsko-sanskog kantona za koje postoji određena sumnja da su pozitivni na korona virus dostavila referentnoj laboratoriji na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Na osnovu naredbe FŠCZ pripadnici Federalne uprave civilne zaštite danas su vozilima krenuli sa isporukom 20.000 testova na korona virus koja su naredbom FŠCZ namijenjena Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (8.000 kom.), Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” (4.000 kom.), Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla (4.000 kom.) i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar (4.000 kom.). Ovi testovi nabavljeni su, uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH i u skladu sa Odlukom FŠCZ . Juče je uručeno 1.000 testova Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) i 500 Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar (SKBM).

Po istoj naredbi FUCZ je počela sa raspodjelom transportnih medija i briseva zavodima za javno zdravstvo na području Federacije BiH, i to: Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske, Orašje (300 kom), Zavodu za javno zdravstvo USK, Bihać (900 kom), Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica – Zavod za javno zdravstvo ZDK (1.200 kom), Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona (1.500 kom), Zavodu za javno zdravstvo BPK-Goražde (300 kom), Zavodu za javno zdravstvo SBK Travnik (900 kom), Zavodu za javno zdravstvo HBZ, Kanton 10, Livno (300 kom), Zavodu za javno zdravstvo HNK, Mostar (1.500 kom), Zavodu za javno zdravstvo ZZH (600 kom) i Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (1.500 kom).

Ovim angažmanom Federalne uprave civilne zaštite značajno će se ubrzati proces testiranja za građane na području Federacije BiH, posebno Unsko-sanskog kantona, te na brži i lakši način osigurati neophodna medicinska oprema Kantonalnoj bolnici u Bihaću.