Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 28./29.03.2019.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa, imala je dvije intervencije i to na gašenju šume i niskog rastinje u mjestu Jasenica i zapaljenog dimnjaka u mjestu Ostružnica.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac, imala je intervenciju na gašenju niskog rastinja u mjestu Bjelajsko polje.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazin, imala je tri intervencije i to u mjestu Gradina, gdje je gorjela kuća i dvije intervencije na gašenju niskog rastinja u mjestima Šturlić i Vilenjača.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ, imala je intervenciju na gašenju niskog rastinja u mjestu Sanica.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most, imala je intervenciju zbog zapaljenja dimnjaka na zgradi u Bulevaru 7.korpusa.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je intervenciju na gašenju šumskog požara. u mjestu Podzvizd.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara  od 14:15 do 15:15 sati, na Brankovcu, gdje je gorjela kuća.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 11:30 do 13:35 sati, na Karaotoku –Park prirode, gdje je gorjela trska,
  • od 16:05 do 16:40 sati,u Klepcima, gdje je gorjela trava,
  • od 18:30 do 21:00 sati, na Domanovićima, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,
  • od 19:35 do 20:50 sati, u Gnjilištima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te
  • od 22.00 do 22:40 sati, u Čapljinskom polju, gdje je gorjela trava i trska.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara od 10:00 do 12:00 sat,i u Markovcu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 10:10 do 12:10 sati, u naselju Orašje, gdje je gorio podrum, te
  • od 18:50 do 19:10 sati, u Cerićima. Gdje je gorjela trava.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac, imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 11:40 sati, na lokalitetu Badanj, gdje je gorjela trava i nisko rastinje (0,1ha), te
  • od 16:30 do 17:40 sat,i u Kruševu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje (0,1 ha).

Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica, imala je intervenciju na gašenju požara

od 09:45 do 12:30 sati, u mjestu Krstac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica. Vatrogasna jedinica općine Gračanica, imala je intervenciju na zapaljenom dimnjaku na stambenom objektu.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac, je imala intervenciju na gašenju požara i to šumski požar u naselju Tumare.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica gradaTuzla, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na površinskom kopu „Šićki Brod“.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je 3 intervencije, 2 požara niskog rastinja i suhe trave na lokacijama Stranjani  i Drivuša, te požar na elektro stubu u Putovićima, požari su ugašeni.

Općina Kakanj.  Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je 2 intervencije na gašenju požara niskog rastinja i suhe trave na lokacijama Haljinići i naselje Desetnik. Požari su ugašeni.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko, imala je intervenciju na gašenju požara, niskog rastinja i suhe trave na lokacij Radovlje, požar je ugašen.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je 3 intervencijena gašenju požara niskog rastinja i suhe trave na lokacijama Begov Han, Ravne i Željno polje, požari su ugašeni.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine  Travnik, imali su intervenciju na gašenju požara, na lokalitetu – Polje Slavka Gavrančića, gdje je gorio stari namještaj i drveni otpad.

Općina Bugojno. DVD Bugojno, imali su intervenciju na gašenju požara, na lokalitetu kod „Titove vile”, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Busovača. DVD Busovača, imali su intervenciju na gašenju požara, u mjsetu Lugovi-Javor, gdje je gorjela privatna šuma.

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine  Jajce, imala je intervenciju na gašenju požara, u mjestu Bare, gdje je gorio dimnjak stambene zgrade.

Svi požari su ugašeni

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde.  Profesionalna vatrogasna jedinica grada Goražde,  dobila je dojavu o pojavi požara na bjelogoričnoj šumi lokalitet Kamenice MZ-a Osječani. Odmah po dojavi u 12:13 sati, jedno vatrogasno vozilo i dva vatrogasca izlaze na lice mjesta provode akciju gašenja požara i istu završavaju u 13:48 sati.

Dana 28.03.2019. godine Profesionalna vatrogasna jedinica dobila je dojavu o pojavi požara na crnogoričnoj borovoj šumi lokalitet Kola-Dubići, MZ-a Ilovača. Odmah po dojavi u 13:45 sati dva vatrogasna vozila i pet vatrogasca izlaze na lice mjesta provode akciju gašenja požara. U akciji gašenja požara učestvovala tri radnika sa jednim vozilom JP „Bosanskopodrinjske šume“. Akcija gašenja požara završena u 17:35.

Općina Foča u Federaciji BiH. Vatrogasna jedinica općine  Foča u F Bih, dana 28.03.2019 oko 12:30 sati, iznad sela Njuhe, došlo je do pojave požara. U gašenju požara učestvovala je Općinska služba civilne zaštite, uposlenik Kantonalne uprave za šumarstvo i nekoliko građana – dobrovoljaca. Požar je lokalizovan  u 18:00 sati, međutim zbog pojave vijetra u 20:00 sati, došlo je do ponovnog aktiviranja navedenog požara. Organizovane su ponovne interventne mjere i požar je zaustavljen oko 23:00 sati.

Ukupna površina koja je zahvaćena požarom se procjenjuje na oko 8 ha, a požar je zahvatio šumu i imanja koja su u privatnom vlasništvu.

 

Zapadno-hercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Širokog Brijega, imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 19:00 do 20:20 sati, na Vraniću, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Opožareno oko 2000m2, požar gasila tri vatrogasca s jednim vozilom, te

– od 20:45 do 21:35 sati, u Knešpolju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Opožareno oko 1000m2, požar gasila tri vatrogasca s jednim vozilom.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od  00:50 do 01:15 sati, u mjestu Rastovača kod privrednog objekta Meggle, gdje je gorjela trava i hrastova šuma. Opožareno oko 1000m2, požar gasila dva vatrogasca s jednim vozilom.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna  jedinica  Kantonalne  uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, Imala je 6 intervencija na gašenju zapaljenog niskog rastinja i trave, 2 intervencije na gašenju zapaljenih dimnjaka na stambenim objektima, 1 intervencija na gašenju zapaljenog električnog stuba, 1 intervencija na gašenju zapaljenih el.instalacija u stambenom objektu i 1  na sapiranju platforme nakon tankanja goriva na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, kvalitet zraka za dan 28.03.2019 godine ne može se ocijeniti na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac, dok je na lokalitetima Živinice i Mobilna: Kalesija odgovarao kvalitetu čistog zraka.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

 

Unskosanski kanton

Grad Bihać. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju od strane Policijske stanice grada Bihać o pronalasku eksplozivnog sredstva u naselju Izačić, a radi se o četiri ručne bombe. Pripadnici policije obilježili su mjesto pronalaska eksplozivnih sredstava.

 

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je tri  informacije o pronalasku eksplozivnih sredstava i to:

– od strane PS Ilijaš, da je u naselju Sovrle (Općina  Ilijaš) pronađeno više komada eksplozivnih sredstava,

– od strane Općinske službe civilne zaštite Ilijaš, da se u prostorijama službe nalaze 4 ručne bombe, koje su građani predali, te

– od strane Općinske službe civilne zaštite Ilidža, da se u koritu rijeke Večerice nalazi 9 komada ručnih bombi.

O primljenim  informacijama obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, za UES.

 

O S T A L O

 

NESREĆE U RUDNIKU

 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. U toku jučerašnjeg dana, na lokalitetu separacija RMU „Banovići“, jedan radnik je zadobio povrede i zadržan je na liječenju na UKC Tuzla.

 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

 

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

 

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo.

Potraga koju je Federalna uprava civilne zaštite pokrenula jučer, 28.03.2019. godine, za Šemsom Katana koja je nestala na području općine Novi Grad, 27.03.2019. godine i čiji nestanak je policiji prijavila porodica, okončana je istog dana, 28.03.2019. godine u 12:00 sati, pronalaskom njenog beživotnog tijela u rijeci Željeznici na području općine ilidža.

U potragu je bila uključena FUCZ, PS Novi Grad Sarajevo, GSS u BiH-stanice Novi Grad Sarajevo i Ilidža, te članovi porodice.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE