Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 26./27.08.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI        

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 20:20 do 20:50 sati, u Dračevicama, gdje je gorjeo otpad,
  • od 20:15 do 21:05 sati, u Potocima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 15:55 do 16:45 sati, na Bivoljem Brdu, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Ljubuški imala je tri intervencije na gašenju požara:

  • od 14:14 do 17:40 sati, u Donjim Radišićima-Plantaža, izgorjelo oko jedan hektar trave u polju, a vatra je djelimično oštetila jedan vinograd. U gašenju intervenisalo šest vatrogasaca s tri vozila.
  • od 18:20 do 20:30 sati, u Humcu, izgorjelo preko dva hektara trave, intervenisalo četiri vatrogasca s dva vozila,
  • od 18:25 do 21:30 sati, u Gornjem Proboju, gdje je gorjeo razni otpad. U gašenju intrvenisala četiri vatrogasca s jednim vozilom.

 

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac. Vatrogasna jedinica općine Gradačac imala je intervenciju na gašenju požara na kotlovnici, u fabrici za preradu mlijeka „Inmer“. Požar je lokalizovan i ugašen.

           

OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

  

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD  Stari Vitez dostavlja pitku vodu jednom tjedno u donji bazen u Ahmićima, a DVD Vitez dva puta tjedno u Putkoviće.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informacije o pronalasku eksplozivnih sredstava i to:

  • od strane građanina da je u ulici Hasana Sućeske br.1 (Novi Grad), pronađena jedna ručna bomba,
  • od PS Stari Grad, da je u ulici Prvi bataljon br.67, pronađena jedna ručna bomba.

O primljenim  informacijama obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za UES.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE