Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 24./25.11.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 24.11.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 2981 uzorka, od čega je 499 pozitivno na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirano je 113 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovane su 29 novozaražene osobe. U samoizolaciji se nalazi 587 osoba.

   

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano 6580 osoba na COVID-19, od kojih je 2353  pozitivno  (2159 osoba je izliječeno, 118 osoba je preminulo), a aktivno je 76 osoba.

 

 

POPLAVE-VODOSTAJI (LP-2)

 

Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je na 5. vanrednoj sjednici, održanoj dana, 24.11.2021. godine, razmatrao trenutno stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano poplavama. Na osnovu informacija prikupljenih sa cjelokupnog područja Kantona Sarajevo i detaljne analize, Štab je procijenio da je završeno spašavanje ugroženih ljudi i materijalnih dobara na ugroženim područjima i da daljnji posao na okončanju saniranja nastalih posljedica mogu uspješno završiti organi uprave i drugi organi vlasti i pravna lica u okviru obavljanja poslova iz svoje redovne djelatnosti, te da su shodno tome stvoreni uslovi da se na području Kantona Sarajevo donese Odluka o proglašenju prestanku stanja prirodne nesreće od poplava na području Kantona Sarajevo, čime bi se stavila van snage Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-40698-1/21 od 08.11.2021. godine, te prijedlog Odluke o proglašenju prestanku stanja prirodne nesreće od poplava na području Kantona Sarajevo uputio Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje i odlučivanje.

Štab je na sjednici donio i naredbe kojim se van snage stavljaju naredbe Štaba i to:

  • Naredbu kojom je van snage stavio Naredbu Štaba kojom je bilo naređeno službama zaštite i spašavanja formiranim Uredbom o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite specijalizovane namjene Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 30/13, 29/19, 15/20 i 22/20), da stave na raspolaganje sve svoje snage i sredstva Štabu civilne zaštite Kantona Sarajevo, koji će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo;
  • Naredbu kojom je van snage stavio Naredbu Štaba kojom je bilo naređeno općinskim štabovima civilne zaštite Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo da stave na raspolaganje sve svoje snage i sredstva Štabu,, koji će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo;
  • Naredbu kojom je van snage stavio Naredbu Štaba kojom je bilo naređeno KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo da stavi na raspolaganje sve svoje snage i sredstva Štabu, koje će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo;
  • Naredbu kojom je van snage stavio Naredbu Štaba kojom je bilo J.U. „Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo“ da svakodnevno vrši kontrolu i ispitivanje kvaliteta vode na lokalnim vodovodima na području Kantona Sarajevo;
  • Naredbu kojom je van snage stavio Naredbu Štaba kojom je naređeno Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo da iz svojih rezervi izdvoji i stavi na raspolaganje 10 tona nafte za potrebe Štaba.

Od općinskih operativnih centara civilne zaštite: Ilidža, Novi Grad, Trnovo, Vogošća i Ilijaš smo obavješteni da su njihovi općinski štabovi civilne zaštite nastavili sa aktivnostima i mjerama na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženom području, te da njihove općinske komisije za procjenu šteta u skladu sa propisanim procedurama i metodologiji rade na procjeni šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem poplava.

 

POŽARI  (LP –  3)

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od  22:15 do 23:55 sati u Ortiješu, gdje je gorilo teretno vozilo.

– od 23:15 do 23:50 sati u naselju Livač, gdje je gorjela kuća,

– od 04:35 do 05:25 sati u ulici Blajburških žrtava, gdje je gorio automobil.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapline imala je intervenciju na gašenju požara od 07:05 do 08:10 sati u Adi (deponija), gdje je gorio otpad.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su dvije manje intervencije i to:  jednu na gašenju zapaljenog dimnjaka i jednu tehničku intervenciju.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju na gašenju požara od 10:03 do 10:45 sati u ulici Hajrudina Hušidića Prike, gdje je gorio stambeni kontejner.

 

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara u stanu u ul. Branilaca Bosne u Lukavcu. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

 

O S T A L O

 

Potrage za nestalim osobama

 

Zeničko-dobojski kanton

I u toku današnjeg dana će se nastaviti potraga za radnikom Turske kompanije Čengiz. U potrazi učestvuje tim KUCZ-e ZDK-a, sa GSS stanicama Žepče, Zenica i Zavidovići, Gradske Službe civilne zaštite Zenica, jedinice za spašavanje  FUCZ, Tim Odjela za javnu bezbjednost Brčko distirkta Bosne i Hercegovine, jednica za podršku MUP-a ZDK-a, te specijalni tim za spasavanje iz Turske.

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR