Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 24./25.10.2020.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u F BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Federalnog zavoda za javno zdravstvo na dan, 24.10.2020. godine, do 24:00 sati.

 

KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH
Unsko-sanski kanton 1 292
Posavski kanton 9 31
Tuzlanski kanton 60 678
Zeničko-dobojski kanton 2 1000
Bosansko-podrinjski kanton Goražde 0 95
Srednjobosanski kanton 35 421
Hercegovačko-neretvanski kanton 132 1706
Zapadnohercegovački kanton 38 643
Kanton Sarajevo 33 1909
Kanton 10 21 282
Federacija BiH 331 7057

 

 

 

 

POŽARI 

 

Tuzlanski kanton

Grad Živinice: Vatrogasna jedinica grada Živinice, imala je intervenciju na gašenju požara krova na privatnom stambenom objektu, u naselju Bare. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

 

 

Tehničke intervencije

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj vršila je ispumpavanje vode iz stana, u ulici Ilijasa Smajlaigća.

 

 

 

 

        OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE