Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 24./25.03.2016. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Prema prikupljenim podacima s vodomjernih stanica, vodostaji su u opadanju.

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save i dalje je u laganom porastu duž toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja, izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosio je:

–   Bosanski Brod —————————  650 cm  (pripremno stanje), jučer 629 cm,

–   Bosanski Šamac ———————–   566 cm  (pripremno stanje), jučer 549 cm,

–   Orašje ————————————- 783 cm  (pripremno stanje), jučer 760 cm.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati, iznosio je 199,59 m.n.m.. Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je viši za 30 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 76,2 m3/s.

Općina Gračanica. Vodostaj rijeke Spreče izmjeren jutros na mjernom mjestu Karanovac, općina Gračanica, u 07:00 sati, iznosio je 360,4 cm (kritična tačka je, 300 cm, kada se preduzimaju redovne odbrane od poplava). Vodostaj rijeke Spreče trenutno je u fazi opadanja u odnosu na mjerenje od jučer u 07:00 sati, niži je za 39 cm.

Rijeka Spreča se izlila i priobalno je poplavila oko 100 ha poljoprivrednog zemljišta, cijelom dužinom od Miričine do Stjepan Polja. Za sada nema ugroženih infrastrukturnih ili stambenih objekata.

Općina Živinice. Prema izvještaju OSCZ Živinice, na području ove općine, došlo je do izlijevanja rijeke Spreče, u naslju Ciljuge i plavljenja oko 15 ha poljoprivrednog zemljišta. Također, na području MZ-e Barice, u naselju Suha, Spreča se izlila i poplavila oko 15 ha poljoprivrednog zemljišta. Za sada nema ugroženih infrastrukturnih ili stambenih objekata.

Općina Doboj Istok. Prema izvještaju OSCZ Doboj Istok, rijeka Spreča se izlila iz korita i poplavila oko 200 ha poljoprivrednog zemljišta. Nema ugroženih infrastrukturnih ili stambenih objekata.

Općina Kalesija. Zbog izlijevanja rijeke Spreče, putni pravac Kalesija – Gojčin je u prekidu, usljed povećanog vodostaja rijeke Spreče ispod podvožnjaka. U funkciji je prelaz preko Prnjavora.

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka na području Kantona je povišen, ali nema izlijevanja iz svojih korita.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une, prema mjerenju jutros u 07:00 sati, iznosi 57 cm, jučer 64 cm. Kritična tačka je 100 cm. Padavine – kiša 0,2 l/m2

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane, prema mjerenju u 07:00 sati, iznosi 219 cm, jučer 242 cm. Kritična tačka je 380 cm. Padavine – kiša 1 l/m2

Srednjobosanski kanton

Vodostaji na području kantona su u fazi opadanja i stagnacije.

 

KLIZANJE TLA – KLIZIŠTA

Tuzlanski kanton

Općina Sapna. U naselju Gaj, općina Sapna, došlo je do reaktiviranja starog klizišta koje ugrožava 4 stambena i 2 pomoćna objekta.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Kladanj. TUN timA“ FUCZ vršio je izuzimanje i uništavanje NUS-a, na području općine Kladanj.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Dana, 24.03.2016. godine, po dojavi iz KMUP-a BPK-a Goražde, o preuzetim pirotehničkim sredstvima od građana, „A“ tim FUCZ-e je izašao na lice mjesta i tom prilikom su preuzeli dvanaest paketića petardi, koje su uredno uskladištili.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Stolac. U 10:13 sati, iz Policijske stanice Stolac, pristigla je prijava o postojanju dvije tenkovske granate, na lokalitetu Rotimlje, u općini Stolac.

Prijava po prijemu proslijeđena je vođi „A“ Tima Mostar, te Timu za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je jednu informaciju o pronalasku NUS-a, dana 24.03.2016. godine, u 10:50 sati, od strane Policijske stanice Ilidža, da je na lokalitetu Mlinište, Otes-Doglodi, pronađen nepoznat NUS.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS uklonuli isti dan.

Srednjobosanski kanton

Općina Novi Travnik. Pristigla prijava o postojanju NUS-a, lokalitet korito rijeke Jaglenice, kod upravne zgrade tvornice BNT. Radi se o poteznoj mini. O navedeno su obaviješteni TUN tim „A“ Busovača, te Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

 

OBLAST VODOSNABDIJEVANJA

Unsko-sanski kanton

I dalje se usljed nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i povećane mutnoće vode na izvorištima, preporučuje da potrošači vodoopskrbnog sistema grada Bihaća trebaju prokuhavati vodu prije upotrebe za piće.

 

ZAGAĐENOST ZRAKA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 24.03.2016. godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Lukavac i Mobilna: Čelić dok na lokalitetima Cerik i Bukinje nije bilo moguće ocjeniti kvalitet zraka.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE